Om Growy

Vi vill få företag att öka sin tillväxt med digital marknadsföring.
Ni blir inte en i mängden, vi blir en av er!

“Det viktigaste vi har är våra kunder och de medarbetare som får våra kunder att växa, vi vet att det ena inte kommer utan det andra –  därför mäter vi allt med högt fokus på trivsel, kundnöjdhet och win-win-relationer.”

Vilka är Growy?

Vi är ett gäng vetgiriga digitalister som ständigt uppdaterar oss och följer utvecklingen för att inbringa starka resultat och hela tiden bli vassare på digital marknadsföring. Vi agerar för att våra kunder ska lyckas att växa på en digital marknad, inget hokuspokus, därför är vi extremt fokuserade på att leverera ett värde som ni förstår. Vi vill nämligen växa tillsammans med våra kunder och lägger därför stor vikt vid kundnöjdhet och kundnytta, när vi lyckas med det så sprider sig ett gott rykte och fler kunder ansluter sig. Vi har hanterat budgetar för flera miljontals kronor som genererat enorma vinster och utvecklingsmöjligheter till företag. Nu applicerar vi samma tekniker på mindre företag med en lägre budget. Vi är en digital partner ni kan räkna med, en partner som levererar och visar vad ni investerat i, en partner som tror på långsiktighet och gynnsamma win-win-relationer.

Våra värderingar

Vi uppnår vår vision genom att värdera frihet, utveckling och relationer. Detta är något som genomsyrar hela vår verksamhet.

Frihet

Med frihet kommer ansvar, ansvar att nå upp till de mål vi sätter med våra kunder och hela tiden ha ett fokus på kundnöjdhet och trivsel.

Utveckling

Digital marknadsföring är i ständig utveckling. Fokus på att våra medarbetare är pålästa, lösningsorienterade och vetgiriga resulterar därför i bättre resultat och en högre konkurrenskraft.

Relationer

Långsiktiga win-win-relationer är nyckeln till lönsamma framsteg. Vi främjar tydlig kommunikation, rapportering och uppföljning för att alla ska förstå.

Vår Vision

Vår vision är att mindre och medelstora företag ska lyckas på en digital marknad och få den digitala kunskap som krävs för att växa.

Kunder

Våra kunder får dagliga, månatliga och årliga rapporter som bygger på de målsättningar vi gemensamt tagit fram. Vi förespråkar uppföljningsmöten på en kontinuerlig basis som främjar utvecklingsmöjligheter och win-win-relationer. Vi mäter allt i kundnöjdhet och ser till att hålla denna hög med tydlighet och kommunikation.

Vill ni bli bättre online?

Vi visar vad vi gör, varför vi gör så och vilken effekt det har, med skräddarsydda rapporter.

Vill ni växa online?

Vi spårar och analyserar era besökare så ni kan ta nya beslut och växa.

Vill ni ha fler kunder?

Vi optimerar er webbplats och era annonser så att fler besökare blir en kund.

Vill ni synas online?

Vi gör er webbplatser synlig när någon söker efter era produkter och tjänster.

Medarbetare

Våra medarbetare arbetar var de vill i världen och utvecklas ständigt med hjälp av digitala utbildningar, en “lära av varandra”-kultur och tydligt uppsatta mål. Vårt fokus är kundnöjdhet och kundnytta – det ena kommer inte utan det andra – därför behöver vi världens lyckligaste medarbetare.