Internationell SEO: Hur du erövrar internet globalt

dec 12, 2023 | Sökmotoroptimering

Du kanske tror att du redan har bemästrat konsten av SEO, men internationell SEO är en helt annan utmaning. För att ta ditt företag från en lokal aktör till en global spelare måste du bemästra denna färdighet. I denna artikel kommer vi att utforska vad internationell SEO är, hur du utvecklar en effektiv strategi och de bästa metoderna för att maximera din internationella inverkan.

Vad är Internationell SEO?

Internationell SEO syftar till att öka organisk trafik från olika geografiska regioner och språkgrupper. Genom att optimera din webbplats kan du signalera till sökmotorer att din webbplats riktar sig till besökare från specifika länder eller språkgrupper.

Internationell SEO

Skillnaden mellan internationell SEO och lokal SEO

Den största skillnaden mellan lokal och internationell SEO är omfattningen. Lokal SEO fokuserar på sökord och målgrupper inom en snäv geografisk region, medan internationell SEO strävar efter att nå publiken över olika geografiska områden.

Varför är internationell SEO viktigt?

Om du planerar att expandera till globala marknader eller överväger det för framtiden är internationell SEO en nyckelfaktor. Genom att öka din synlighet på internationella marknader ökar du exponeringen för dina produkter eller tjänster och utökar din kundbas, vilket i slutändan leder till ökad försäljning.

Tänk på detta när du utvecklar en internationell SEO-strategi

För att utveckla en effektiv internationell SEO-strategi bör du:

Välj rätt marknad:

Beroende på vilken del av världen du riktar dig till kommer din strategi att variera. Varje land har sina unika sökmotorer och SEO-metoder. Att välja rätt internationell marknad för din SEO-strategi är en kritisk inledande fas. Här är en detaljerad steg-för-steg-process:

Steg 1: Marknadsanalys

Börja med en övergripande marknadsanalys för att identifiera potentiella internationella marknader. Utvärdera faktorer som efterfrågan på dina produkter eller tjänster, konkurrenssituationen och potentiella tillväxtmöjligheter.

Steg 2: Identifiera din målgrupp

Definiera din målgrupp och deras unika preferenser på varje potentiell marknad. Du kan bland annat använda verktyg som Google Analytics, Facebook, Instagram och LinkedIn för att få insikt om beteendemönster, demografi och intressen.

Steg 3: Sökordsanalys

Genomför en omfattande sökordsanalys för varje marknad. Använd lokala söktermer och förstå hur människor söker efter liknande produkter eller tjänster på det lokala språket. Använd verktyg som SEMrush och Ahrefs.

Steg 4: Lokala Sökmotorer

Identifiera de primära sökmotorerna som används på varje marknad. Google kanske är dominerande i vissa regioner, medan andra marknader kan föredra sökmotorer som Baidu (Kina) eller Yandex (Ryssland). Förstå hur dessa sökmotorer fungerar och vilka faktorer de prioriterar.

Steg 5: Kulturell Anpassning

Gör en djupdykning i den kulturella kontexten för varje marknad. Förstå kulturella nyanser, beteendemönster och traditioner som kan påverka din SEO-strategi. Använd denna insikt för att anpassa ditt innehåll och din marknadsföring.

Steg 6: Lagliga och etniska aspekter

Förstå vilka lagliga begränsningar och etniska aspekter som kan påverka din närvaro på den internationella marknaden. Det kan inkludera företagsregistrering, skattebestämmelser, lokala normer och etiska standarder.

Steg 7: Trender och Framtida Prognoser

Analysera trender och framtida prognoser för varje marknad. Förutsäg hur sökvanor och teknologiska framsteg kan påverka SEO-landskapet. Detta kommer att hjälpa dig att bygga en långsiktig och hållbar strategi.

Steg 8: Budget och resurser

Utvärdera din budget och tillgängliga resurser för varje marknad. Internationell SEO kan vara resurskrävande, så det är viktigt att ha en realistisk uppskattning av kostnaderna och tilldela resurser effektivt.

Steg 9: Riskhantering

Identifiera potentiella risker och utmaningar för varje marknad. Det kan inkludera politiska, ekonomiska eller marknadsrelaterade risker. Utveckla en riskhanteringsstrategi för att minimera påverkan av negativa händelser.

Steg 10: Implementering och Mätning

Implementera din SEO-strategi på varje marknad och använd noggrant utformade nyckeltal för att mäta framgång och justera strategin över tid. Regelbunden uppföljning och optimering är nyckeln till långsiktig internationell SEO-framgång.

Analysera konkurrenterna:

Att analysera konkurrenternas SEO-strategi är en viktig del för att utveckla en hållbar internationella SEO-strategi. Här är en detaljerad steg-för-steg-process:

Steg 1: Identifiera dina huvudkonkurrenter

Identifiera de huvudkonkurrenter som är aktiva på varje marknad. Använd tidigare marknadsundersökningar, branschanalyser och SEO-verktyg för att lista och ranka dina primära konkurrenter.

Steg 2: SEO-Analys

Genomför en grundlig analys av dina konkurrenters SEO. Fokusera på sökord, innehåll, länkprofil och teknisk SEO. Använd verktyg som SEMrush eller Ahrefs för att få en detaljerad insikt.

Steg 3: Identifiera styrkor och svagheter

Bedöm dina konkurrenters styrkor och svagheter inom varje marknad. Analysera vilka söktermer de rankar högt för, vilken typ av innehåll de skapar och vilka länkar de har. Identifiera områden där de överträffar och där de kan vara sårbara.

Steg 4: Gapanalys

Utvärdera konkurrenternas närvaro på internationella marknader och identifiera eventuella gap eller brister. Det kan vara områden där de inte har anpassat sig till lokal kultur, språk eller specifika söktermer.

Steg 5: Sociala Medier och Marknadsföring

Granska hur konkurrenterna närmar sig sociala medier och annan digital marknadsföring på varje marknad. Identifiera vilka plattformar de är aktiva på och hur de engagerar sin publik.

Steg 6: Utvärdera Resultat

Sammanställ och utvärdera resultaten från konkurrensanalysen. Använd denna information för att anpassa och förstärka din egen internationella SEO-strategi. Optimera innehållet för region och språk:

Välj rätt domänstruktur:

Valet av rätt domänstruktur är en kritisk aspekt av din internationella SEO-strategi. Följ dessa steg för att navigera genom detta beslut:

Steg 1: Mål och fokus

Om din huvudinriktning är i en specifik region kan en landspecifik toppdomän (ccTLD) vara mer lämplig. Generiska toppdomäner (gTLDs) kan vara bättre om du siktar på en global närvaro.

Steg 2: Avvägningar mellan ccTLDs och gTLDs

Förstå fördelarna och nackdelarna med både landspecifika toppdomäner (ccTLDs) och generiska toppdomäner (gTLDs). ccTLDs kan ge lokal trovärdighet och förtroende, medan gTLDs ger flexibilitet och en global närvaro.

Steg 3: Kombination av domänstrukturer

Överväg om en blandning av domänstrukturer är lämplig för din strategi. Detta kan innebära att använda ccTLDs för vissa specifika regioner och gTLDs för andra, beroende på dina affärsbehov.

Steg 4: Språklig anpassning

Tänk på språket i varje region. Om det finns flera länder som delar ett gemensamt språk kan en gTLD vara mer passande för att inte skapa en onödig uppdelning.

Steg 5: Konsultation med juridiska och lokala experter

Om möjligt, rådfråga juridiska och lokala experter för varje region. Detta kan hjälpa dig att navigera genom eventuella juridiska krav och försäkra dig om att din valda domänstruktur är överensstämmande med lokal praxis.

Använd Hreflang-taggarna:

Att använda hreflang-taggar korrekt är viktigt för att tydligt kommunicera språk- och geografiskt inriktad information till sökmotorerna. Följ dessa steg för att säkerställa korrekt implementering:

Steg 1: Förstå Hreflang-taggar

Innan du börjar implementera hreflang-taggar, förstå syftet. Dessa taggar används för att informera sökmotorer om de olika språkversionerna eller geografiska inriktningarna som finns på din webbplats.

Steg 2: Identifiera områden och språk

Definiera de geografiska områdena och språken som din webbplats riktar sig till. Varje version av din webbplats kommer att kopplas till ett specifikt språk och geografiskt område.

Steg 3: Skapa en Hreflang-Tagg för varje version

Skapa en unik hreflang-tag för varje språkversion. Denna tagg kommer att innehålla information om språk och/eller geografisk inriktning. Se till att syntaxen är korrekt och överensstämmer med ISO 639-1-koderna för språk och ISO 3166-1 Alpha 2-koderna för länder.

Steg 4: Implementera taggarna i HTML-koden

Placera hreflang-taggen i header-sektionen av varje sida på din webbplats. Detta kan göras manuellt i källkoden eller genom att använda en CMS-funktion om tillgänglig.

Steg 5: Dubbelkolla koden

Efter implementering, dubbelkolla koden för att säkerställa att varje hreflang-tag är korrekt formaterad och inte innehåller fel. Eventuella felaktigheter kan påverka sökmotorernas förmåga att förstå och tolka taggarna korrekt.

Steg 6: Validera med Google Search Console

Använd Google Search Console för att validera att dina hreflang-taggar har implementerats korrekt. Detta verktyg ger insikt om eventuella problem och kan hjälpa till att identifiera och lösa eventuella fel.

Optimera webbplatsens användarupplevelse:

En avgörande faktor för en framgångsrik internationell SEO-strategi är att optimera webbplatsens användarupplevelse för att passa lokala preferenser. Detta sträcker sig bortom enbart språkanpassning och involverar anpassning av hela webbplatsens funktionalitet för att möta de specifika behoven hos målgrupper i olika regioner.

  • För det första är det viktigt att anpassa valutor så att de återspeglar de lokala marknadsförhållandena. Att erbjuda priser och betalningsalternativ i den lokala valutan ökar inte bara användarens förtroende utan förenklar också köpprocessen.

  • Formulär på webbplatsen bör också vara utformad med hänsyn till lokala preferenser och kulturella skillnader. Det kan innebära att anpassa formulärfrågor och svarsalternativ för att passa den specifika regionens förväntningar och normer.

  • Bilder och videor bör också vara anpassade för att vara kulturellt relevanta och respektfulla. Att inkludera lokala bilder och anpassa visuellt innehåll för att undvika känsliga ämnen eller symboler för en specifik kultur är avgörande för att undvika missförstånd eller potentiella kränkningar.

Genom att optimera webbplatsens användarupplevelse på detta sätt kan företag skapa en mer inkluderande och anpassad digital miljö för sina internationella besökare. Detta, i sin tur, kan öka webbplatsens attraktionskraft och trovärdighet på den globala scenen och bidra till framgången för den internationella SEO-strategin.

Bygg lokala länkar:

En vital komponent för att stärka din närvaro på internationella marknader är att bygga lokala länkar som förankrar din webbplats i de specifika regionerna. Genom att samarbeta med lokala bloggare, influencers och delta i relevanta evenemang kan du skapa starka och autentiska kopplingar till den lokala communityn.

Lokala bloggare och influencers har ofta en betydande följarskara inom sina geografiska områden och kan fungera som trovärdiga talespersoner för ditt varumärke. Genom att samarbeta med dem för att skapa innehåll eller främja dina produkter eller tjänster, kan du dra nytta av deras lokala expertis och förtroendefulla relationer med följare.

Att delta i lokala evenemang, såsom mässor, festivaler eller samhällsaktiviteter, ger också möjligheter att bygga lokala länkar. Genom att sponsra eller vara en del av dessa händelser kan ditt företag integreras i det lokala nätverket och skapa fördelaktiga förbindelser.

Dessa lokala länkar stärker inte bara din webbplats auktoritet på regional nivå utan ökar också sannolikheten att din webbplats uppfattas som relevant och pålitlig av de lokala sökmotorerna. Detta kan i sin tur bidra till att förbättra din internationella SEO genom att öka synligheten för din webbplats på specifika geografiska sökningar och att attrahera en målgrupp som är närmare din verksamhet.

Avslutning

Att behärska konsten att implementera internationell SEO är avgörande om du vill ta ditt företag från att vara en nationell aktör till att bli en global spelare. Internationell SEO skiljer sig avsevärt från nationell eller lokal SEO och kräver en noggrann strategi och arbete.

Genom att förstå vad internationell SEO är och hur det fungerar, vad som skiljer den från lokal SEO, varför den är viktig och hur du kan skapa en effektiv internationell SEO-strategi, kan du öka exponeringen för dina produkter eller tjänster på globala marknader och nå en bredare publik.

Kom ihåg att internationell SEO kräver noggrann analys, marknadsförståelse och lokalt anpassad optimering. Genom att använda rätt verktyg och följa bäst-i-klass-metoder kan du maximera din globala online-närvaro och öka din försäljning.

Läs mer om SEO i vår SEO-guide.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare råd om internationell SEO är vi här för att hjälpa till. Lycka till med din internationella SEO-strategi och din resa att nå global framgång!

Alla kategorier

Liknande artiklar

Boka fri rådgivning!

Boka ett fritt rådgivningsmöte och låt oss guida dig till rätt lösning. Vårt team av experter är här för att besvara dina frågor och skapa en digital strategi som passar dina behov.

Be om en offert!

Klar att ta nästa steg? Be om en offert och låt oss ge dig en anpassad lösning inom digital marknadsföring som möter dina specifika mål och budgetkrav.

Våra paket

Våra paket är skräddarsydda för att möta dina specifika behov och mål. Oavsett om du behöver en ny hemsida, SEO, Google Ads, sociala medier eller andra digitala strategier så har vi ett paket som passar dig.

Vårt löfte:

– Erfarna experter
– Exceptionell kundresa
– Rimliga priser

Våra Garantier:

Vi svarar på supportärenden inom 4 timmar helgfri vardag.

Du får en personlig uppdatering av resultat minst en gång i månaden.

Du kommer aldrig att överraskas av en räkning du inte förväntade dig.

Google partner

Att vara en Google Partner är ett erkännande av våra framstående prestationer inom digital marknadsföring. Det betyder att vi har uppfyllt Googles höga standarder och bevisat vår förmåga att levererar effektiva resultat till våra kunder. Läs mer på Google.

Kontaktinformation

Telefon: 010-204 20 22
Mejl: hello@growy.se

Arbetstider:

09:00 – 17:00 (Helgfri vardag)

Firmainformation

Go Growy AB
Org. nr: 559258-9898
Integritetspolicy

Digital marknadsföring till ett rimligt pris!

Hos oss blir din digitala marknadsföring både prisvärd och effektiv. Vi skapar inte bara skräddarsydda lösningar som passar din budget, utan också en framgångsrik närvaro online som genererar resultat och tillväxt för ditt företag.

Detta garanterar vi

Trygg support

Vi svarar på supportärenden inom 4 timmar (helgfri vardag).

Alltid uppdaterad

Du får en personlig uppdatering av resultat minst en gång i månaden.

Inga dolda kostnader

Du kommer aldrig att överraskas av en räkning du inte förväntade dig.

Senaste tekniken

Vi använder alltid de senaste teknikerna inom digital marknadsföring.

Kompetent kontaktperson

Hos oss får du en kontaktperson med minst 5 års specialistkompetens.

Effektiv ROI

Vi hanterar din budget noggrant för att maximera varje investerad krona.

Kunden först, alltid

Vi sätter alltid dina målsättningar överst och anpassar våra egna strategier.

Nöjd-kundgaranti

Är du inte nöjd med första månaden får du pengarna tillbaka (gäller hemsida).