Start 9 Guider 9 Google annonsering: Är det effektivt för lokala företag?

Google annonsering: Är det effektivt för lokala företag?

Google annonsering är en mycket effektiv digital marknadsföringsstrategi för lokala företag. Denna strategi ökar sannolikheten att personer på en lokal marknad hittar en webbplats, ett kontor eller geografisk position när de söker efter tjänster, produkter och information.

Fördelen med Google annonsering är att företagets digitala annonser enbart dyker upp när någon redan fått upp ett intresse och är genuint intresserad av sökningen. Därför är chansen större att en person som söker utför ett köp, ringer ett samtal, skickar ett mejl eller fyller i en offertförfrågan.

En annan stor fördel med Google annonsering och digital marknadsföring generellt, är att allting går att mäta och analysera in i minsta detalj. Då kan företaget se vad investeringen genererar och vilken avkastning som företaget får. Samtidigt kan analyserna bidra till en progressiv utveckling där resultaten hela tiden blir bättre och bättre.

Det många glömmer när de ska annonsera på google är grunden och de faktiska målen som ska uppfyllas. Med grunden syftar vi på hemsidan och gynnsam SEO, medans målen ofta är något som realiseras med effektiv konverteringsoptimering.

I denna artikel kommer vi gå in på varför Google annonsering är effektivt, vilka delar som annonseringen berör och vad lokala företag bör tänka på innan de ska annonsera på Google.

Google annonsering

Varför är Google annonsering effektivt?

Google är i särklass den största sökmotorn i världen med en marknadsandel på över 85%, följt av Bing på 6%. I Sverige är Google ännu större och står för över 95% av alla sökfrågor som genomförs på sökmotorerna.

Marknadsandelar Google

Internetanvändningen tar samtidigt större och större grepp om Sverige och i en rapport från OECD är svenskarna bland de i världen som använder internet mest. Sverige är framstående och duktiga på digitalisering med snabbt internet och digital infrastruktur. En stor del av alla åldersklasser har även tillgång till och använder internet i stor utsträckning.

Andel internetanvändare i sverige

Med ovanstående information går det att dra en slutsats av att Google annonsering når ut till väldigt många människor: lokalt, nationellt och internationellt.

Nu tänker du att Google är bra om företag vill nå ut till väldigt många samtidigt, vilket det är, men varför är det även gynnsamt på en lokal marknad?

Är lokal Google annonsering effektivt?

För att förtydliga effekten av Google annonsering på en lokal marknad ska vi gå in lite kort på Googles verksamhet och hur de lyckats få en så överlägsen marknadsandel inom sök.

Den absolut viktigaste delen av Googles verksamhet är att bidra med det mest relevanta sökresultatet på en sökfråga. Med andra ord ska de ta fram det resultat som sökaren är ute efter. För att göra detta använder google oerhört välutvecklade algoritmer som tar 1000-tals parametrar i beräknande när någon söker – det kan vara allt från geografisk position, vad sökaren normalt letar efter vid den typen av sökning, kvalitén på webbplatserna som visas etc – mycket av detta går in på SEO-optimering (något som vi inte går in på detaljerat i denna artikel).

Googles överlägsna marknadsandel är ett resultat av deras algoritmer. De kan med andra ord leverera ett mer relevant resultat för sökaren än deras konkurrenter, vilket gör att personer återkommer till Google och inte till konkurrenterna.

Googles algoritmer är så välutvecklade så de vet att en person som söker efter butiker, hantverkartjänster, hotell, restauranger och affärer ofta är ute efter ett lokalt sökresultat. Därför förespråkas detta framför andra mer nationella och internationella företag.

Inom Google annonsering och digital marknadsföring generellt är företagets nisch en stor konkurrensfördel. Det innebär att ett företag som har en lokal nisch i en specifik stad enbart vill synas lokalt. Då finns effektiva annonsinställningar som gör detta möjligt. Om en person exempelvis söker på “snickare” och befinner sig i Stockholm, så visar sökresultatet snickare i Stockholm. På detta vis blir lokala annonser på google relevanta och kostnadseffektiva för ett lokalt företag.

Målgrupp

Olika typer av google annonser

Med Google annonsering hänvisar de flesta till sökannonsering (PPC), display annonsering, google shopping annonsering och remarketing. Nedan redovisar vi hur dessa olika strategier fungerar.

Sökannonsering (PPC)

Sökannonsering hänvisas främst till Google Ads (Google Adwords) och Microsoft Ads (Bing Ads). Det handlar om att dyka upp i sökmotorerna när någon söker efter de produkter och tjänster som ett företag erbjuder. Sökannonserna visas ofta högst upp i sökresultatet (SERP) och annonsören betalar enbart när en sökare trycker på annonsen, så kallat pay per click.

Med hjälp av sökannonsering får annonsören tillgång till potentiella kunder som är intresserade av det företaget erbjuder. Hela konceptet bygger på auktioner där annonsören sätter ett pris på ett sökord som är relevant för det företaget erbjuder. För att lyckas på ett bra vis är det viktigt att sökannonsen är relevant för det sökaren letar efter och att priset annonsören lägger är konkurrenskraftigt.

För att förenkla: Om vi säger att Ebba lägger ett bud på 4 kronor per klick på sökordet “kläder” och har ett kvalitetsresultat (relevans) på 7/10, då landar hon på en total annonsrankning på 7 multiplicerat med 4 vilket är 28 poäng. Om sedan Rebecka lägger 5 kronor per klick på samma sökord, men bara har ett kvalitetsresultat på 4/10 så landar hennes annonsrankning på 20 poäng. Detta innebär att Ebba hamnar på en bättre position i sökresultatet.

Google Shopping

Inom sökannonsering har Google även skapat Google Shopping som ger ett företag möjlighet att marknadsföra sina produkter direkt via en visuell bild och pris. Dessa annonser visas ofta till höger i sökresultatet och ger sökaren möjlighet att handla direkt. Företag skapar en shopping annons genom att skicka över butikslager och produktinformation till Google Merchant Center.

Display Annonsering

Display annonsering (även kallat affiliate marknadsföring) handlar om att dyka upp på en webbplats som en potentiell kund besöker. Det går att likna vid en digital affisch som påminner om annonser som finns i tidningen och på tv. Dessa digitala annonser finns nästan överallt på internet i form av videor, texter och reklambanners.

Normalt sett använder sig företag av så kallade annonsnätverk (affiliate nätverk) som samarbetar med hundratals webbplatser där det finns utrymme för visningsannonser eller digital reklam. Dessa nätverk agerar som en mellanhand mellan webbplatserna och företaget som vill annonsera. Google har ett eget annonsnätverk som kallas Google Adsense, och i vissa tal Google Display.

Med display annonser kan företag vara väldigt specifika och rikta in sina annonser på webbplatser som är relevanta för det företaget erbjuder samt vilken typ av målgrupp som ska kunna se annonsen.

Remarketing:

Har ni någon gång ställt er frågan, varför dyker dessa skorna upp igen på facebook? Antagligen för att ni har blivit utsatta för remarketing.

Remarketing handlar främst om att få en besökare som varit inne på ett företags webbplats att återkomma, genom att skicka ut visningsannonser för att påminna.

Med hjälp av cookies-spårning och specifik kodning kan annonserna följa besökaren från webbplats till webbplats. Då kan företaget exempelvis fylla annonsen med relevant innehåll och ett erbjudande för att besökaren ska avsluta köpet. Detta är perfekt för företag som har långa köp-processer och vill påminna sina tidigare besökare att återkomma och slutgöra köpet.

Vad bör lokala företag tänka på innan de ska annonsera på Google?

I mångt och mycket går det att hänvisa Google annonsering till den sista delen av spjutet, som ger effekt direkt. Det är genom Google annonsering personer som letar efter lokala tjänster, produkter och information hittar ditt företag – utan någon specifik grund.

När vi skriver sista delen på spjutet syftar vi på den del som får kunderna på kroken. För att sedan få kunderna att uppfylla målet och bli en konvertering behövs en hel rad av grundförutsättningar som vi redovisar nedan.

Sökordsanalysen är grunden i bygget

Sökordsanalys är basen till allt som har med sökmotorer att göra. Det gäller att ta fram relevanta sökord som går att relatera till företagets produkter eller tjänster.

Kraften i en sökordsanalys ligger i att förstå sin målgrupp och hur de söker efter innehåll, tjänster och produkter.

En sökordsanalys ger företaget information kring:

 • Vad besökaren letar efter.
 • Hur många som söker efter sökordet.
 • I vilket format de vill ha informationen.

Många företag hoppar över sökordsanalysen för att de redan “vet” vilka sökord som de ska ranka högt på, varför lägga tid på det då? Svaret är att företaget ska ranka på de orden som besökarna söker på, inte det företaget tror att de söker på.

Frågor som företaget kan ställa är:

 • Vilken typ av produkter söker människor på?
 • Vilka söker efter dessa produkter?
 • När söker människor efter dessa produkter?
 • Hur söker människor efter dessa produkter?
 • Vilka ord använder de?
 • Vilka frågor använder de?
 • Använder de mobilen?
 • Varför söker människor efter dessa produkter?
 • Var finns dessa kunder geografiskt?
 • Hur kan vi hjälpa till att skapa ett innehåll som engagerar det som människor söker efter?

När detta är gjort kan företaget ta reda på vilka av sökorden som har tillräckligt med sökvolymer och vilka sökord som inte är lika konkurrensutsatta som andra. Här finns det flera olika strategier att använda, läs mer om dessa på MOZ:s Keyword Research.

Skapa en målinriktad webbplats som personer hittar.

Innan företaget börjar annonsera på Google är det viktigt att webbplatsen är trimmad och fokuserad på konvertering och SEO.

Konvertering innebär att personer som kommer in på webbplatsen uppfyller de mål som finns uppsatta, t.ex. ringa ett samtal, skicka ett mejl eller fylla i en offertförfrågan. Det finns enkla strategier för detta, t.ex. att ha en tydlig mål-knapp som är enkel att hitta, klickbara telefonnummer och klickbara mejl.

Samtidigt ska webbplatsen vara SEO anpassad. Det innebär att varje sida som finns på webbplatsen har en struktur som Googles algoritmer tycker om och förespråkar. Då kan webbplatsen ta sig upp i det organiska (kostnadsfria) sökresultatet på sikt – vilket innebär att företaget kan äga första sidan på google, med hjälp av kombinerad SEO och annonsering.

Nedan finner du en tydligare förklaring till SEO och vad det innebär.

Sökmotoroptimering, SEO

Sökmotoroptimering är en viktig strategi inom digital marknadsföring och går att hänvisa till flera olika moment, från innehåll, information och design på webbplatsen till att sprida budskapen via bl.a. sociala medier och andra webbplatser. På det stora hela handlar det om att får en så bra organisk och kostnadsfri position i sökresultatet.

Vi brukar säga att sökmotoroptimering är en långsiktig process som tar tid, man hamnar inte på första sidan på google över en natt. Men sökmotoroptimering påverkar även de kortsiktiga resultaten positivt med allt från konverteringsgrad, kvalitetsresultat för annonser, CTR (Click through rate), klickkostnader, hastigheten på webbplatsen och hur användarvänlig webbplatsen är för mobila och desktop-användare.

Nedan finner du en kort sammanställning av vad SEO-arbetet består av:

On-page SEO: Hanterar allting som visas utåt på webbplatsen, från rubriker, innehåll, bilder och meta-strukturer till URL-struktur, snabbhet, användarvänlighet etc.

Off-page SEO: Hanterar alla externa delar av webbplatsen, från hur andra webbplatser länkar till din webbplats till hur många delningar din webbplats får på exempelvis facebook.

Teknisk SEO: Hanterar allting som finns internt bakom webbplatsen som besökarna inte kan se. Teknisk SEO förenklar processen för google att indexera sidan, vilket har en stor påverkan på det organiska resultatet.

Sätt upp tracking av din data

Data och marknadsanalyser spelar en allt större roll när företag ska ta nya strategiska beslut om framtiden. Det kvittar hur stort eller litet bolaget är, så påverkar data den operativa funktionen.

Idag kan företag på ett enkelt vis samla in väldigt mycket data om deras webbplatsbesökare. De kan bl.a.  se hur kunderna rör sig med hjälp av värmekartor, hur många som kommer in på webbplatsen, hur många som klickar och blir en konvertering, se i vilka geografiska områden kunderna befinner sig och vilken plattform besökaren kommit från.

Med hjälp av denna data kan de digitala marknadsföringsåtgärderna hela tiden förbättras och nå nya resultat. Det är inte så enkelt, att bara starta igång en annonskampanj på exempelvis Google och låta den ligga över en längre tid, den ska ständigt optimeras, bli bättre och attrahera fler/nya kunder. Data blir en kompass som vägleder företaget till rätt beslut på en konkurrensutsatt marknad.

I en värld där information och teknologi blir allt mer tillgängligt kommer data fortsätta spela en större och större roll för olika sorters företag i alla storlekar. Idag finns det exempelvis flera olika verktyg som kan hjälpa företag att samla in, mäta och analysera data, oavsett storlek eller budget. Denna data visar företagen vägen till de digitala plattformar som ger effekt, nya leads och kunder.

Sammanfattning

Google annonsering är en mycket effektiv marknadsstrategi om grunden är rätt. Den kan generera snabba och direkta resultat med rätt expertis och fortsätta leverera bättre avkastning år ut och år in om all data samlas in, analyseras och utvecklas.

Google är utan tvekan världens största sökmotor och det är där den stora publiken finns för lokala företag. För att utnyttja Google annonsering på ett effektivt vis måste det finnas en stabil grund med en målinriktad och SEO-optimerad webbplats där tracking är uppsatt.

Det finns ett flertal olika lösningar inom Google annonsering. Bl.a. Sökannonsering (PPC), Google display, remarketing och Google shopping.

Kombinationen av SEO och Google annonsering är oslagbar eftersom de påverkar varandra positivt. Är hemsidan välgjord och optimerad enligt konstens alla SEO-regler får företagen en billigare kostnad per klick vid sökannonsering. Sökannonseringen i sin tur ger direkt trafik till sidan vilket ger Google indikationer på att den är populär, detta ger er bättre auktoritet vilket påverkar er position i det organiska sökresultat.

Allting baseras slutligen på relevanta sökord för SEM och annonseringen. Detta för att era besökare ska hitta rätt när de söker efter det företaget erbjuder. Google använder samtidigt sökorden till att placera er under rätt flik i sitt enorma server bibliotek, som de öppet visar och fördelar till sökaren.

På Growy sköter vi hela processen från grund till optimeringen av all Google annonsering. Vi börjar alltid med en kostnadsfri analys av företagets nuläge för att säkerställa förutsättningarna. Ring oss eller fyll i kontaktformuläret nedan.

Kort om Growy

Vi är en digital byrå som hjälper företag att växa med Google. Med datadriven SEO, SEM, Webbutveckling och Webbanalys får våra kunder mer trafik och ökad försäljning!

Boka Rådgivning!

Boka ett digitalt, kravlöst och kostnadsfritt rådgivningsmöte med en av våra experter. Där går vi igenom hur din digitala närvaro ser ut i dagsläget och hur du kan jobba framåt för att förbättra din digitala marknadsföring.

Kunskapsbanken

I vår kunskapsbank hittar du tips, trix och kunskap inom digital marknadsföring i allmänhet och SEO, SEM, Webbutveckling och Webbanalys i synnerhet.

Våra senaste artiklar…

Vad är interna länkar?

Vad är interna länkar?

I denna artikel tar vi upp vad interna länkar är och vilken påverkan dessa länkar har på din SEO. Du får även reda på vad en ankartext är och hur du kan använda interna länkar för att förbättra din ranking i sökresultatet på Google. Vad är interna länkar? Interna...

Vad betyder KPI?

Vad betyder KPI?

KPI är en förkortning som används i två helt olika sammanhang. I denna artikel tar vi upp vad KPI betyder i båda sammanhangen, men ger en djupare förklaring till vad KPI är inom marknadsföring i allmänhet och SEO, Google Ads och Webbutveckling i synnerhet.Notering:...

Kostnadsfri rådgivning!

Boka en digital, kravlös och kostnadsfri rådgivning med våra experter. Där går vi igenom hur din digitala närvaro ser ut i dagsläget och hur du kan jobba framåt för att förbättra din digitala marknadsföring. 

Ett säkert val

Ingen bindningstid

Utan bindningstid behöver du inte oroa dig för krångliga och långa löptider.

w

Fri support

Vi finns alltid där som ett digitalt bollplank om du har frågor eller funderingar. 

Låg månadskostnad

Vi arbetar främst med fasta priser för att du ska slippa höga månadskostnader.

Z

Tydliga målsättningar

Med tydliga mål är det enklare att planera och följa upp de resultat vi genererar.

Personlig projektledare

Du får en egen projektledare som sköter all kontakt vid frågor och funderingar.

Rapporter & Uppföljning

Du får rapporter på hur allt går och digitala uppföljningsmöten för utveckling.