Digital marknadsföring samlat på en plats

Allting samlat i ett och samma paket.

Vi vet att digital marknadsföring behöver synergier för att fungera på kort och lång sikt. Våra kunder ska se resultat direkt och samtidigt veta att investeringarna som de gör nu ligger till grund för en långsiktig tillväxtlösning. 

– Sökmotormarknadsföring (SEM)
– Sökmotoroptimering (SEO)
– Konverteringsoptimering (CRO)
– Datainsamling och rapportering

Sökmotoroptimering, SEO

Growy optimerar er webbplats och gör den synlig i sökmotorerna på lång sikt.

Sökmotormarknadsföring, SEM

Growy skapar annonser i google och bing som ökar trafiken på kort och lång sikt.

Konverteringsoptimering, CRO

Growy analyserar era besökare och gör övergången från besökare till kund enklare.

Rapportering

Growy värdesätter kontinuerliga resultat
och visar vad ni betalt för och varför.

Utveckling

Growy samlar in och analyserar data samt ger er tips på framtida digitala åtgärder.

Vi fokuserar på de delar som ger bäst resultat.

Google är världens största sökmotor och 96 procent av alla i Sverige som söker efter produkter och tjänster använder denna marknadskanal. Svenskarna gör över 50 miljoner sökningar på google varje dag. I snitt brukar 1-3 procent av besökarna på en webbplats uppnå ett mål och bli en konvertering. Growy genererar fler besökare till er webbplats och ökar sannolikheten att ni uppnår de mål ni har satt upp.

– Fler leads, samtal & förfrågningar
– Ökad försäljning
– Starkare varumärkeskännedom
– Större kunskap i digital marknadsföring
– Ständig utveckling och högre tillväxt

En digital resa som skapar tillväxt.

Growy är er digitala tillväxtpartner. Vi hjälper företag att få fler kunder med digital marknadsföring och visar hur genom tydliga rapporter och kontinuerlig uppföljning. Vi optimerar er webbplats för att ni ska bli synligare och skapar kostnadseffektiva annonser i världens största sökmotorer, google och bing. Vi analyserar hur besökarna använder webbplatsen och optimerar för att öka er konvertering.

Kontakta oss