Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/customer/www/growy.se/public_html/wp-includes/functions.php on line 424
Start 9 Kunskapsbank 9 Vad betyder KPI? ( Page )

Vad betyder KPI?

mar 4, 2022 | Kunskapsbank, Webbanalys

KPI är en förkortning som används i två helt olika sammanhang. I denna artikel tar vi upp vad KPI betyder i båda sammanhangen, men ger en djupare förklaring till vad KPI är inom marknadsföring i allmänhet och SEO, Google Ads och Webbutveckling i synnerhet.

Notering: Till dig med företag som behöver hjälp med webbanalys, SEO, SEM och Webbutveckling. Kontakta oss här så hjälper våra specialister dig att få mer trafik, kunder och starkare varumärke. Starta idag med ett kostnadsfritt rådgivningsmöte

Vad är konsumentprisindex (KPI)?

Första förkortningen av KPI är Konsumentprisindex, vilket mäter prisutvecklingen för hela den privata konsumtionen. Alltså det pris en konsument faktiskt betalar för att konsumera. Konsumentprisindex beräknas varje månad av SCB (Statistiska centralbyrån) och är en central del inom Sveriges officiella statistik. Konsumentprisindex är även ett vanligt mått som ofta används vid inflationsberäkningar.

KPI

Vad är KPI inom marknadsföring? 

Inom marknadsföring används KPI (Key performance indicators, översättning: nyckeltal) som en indikation på framsteg mot ett mål eller resultat. Med hjälp av gemensamt uppsatta KPI:er kan vi på Growy bl.a. mäta, analysera resultat och ta fram nya utvecklingsmöjligheter baserat på den data som samlats in. Att sätta upp gemensamma KPI:er att arbeta mot är med andra ord en viktig startpunkt för att kunna se och följa upp utveckling, målsättningar och resultat.

Viktiga KPI:er inom digital marknadsföring:

Digital marknadsföring är ett mycket attraktivt val inom generell marknadsföring där du enkelt kan samla in precis data och jämföra mot dina uppsatta KPI:er. Nedan har vi tagit fram några primära KPI:er som används inom varumärkesbyggande, SEO, Google Ads och Webbutveckling:

KPI:er som ofta används för att stärka ett varumärke:

För initiativ som ska bygga upp och stärka ett varumärke används ofta nyckeltal som:

 • Visningar/impression: Hur många som sett en annons, webbplats eller annan kampanj. Många byråer använder visningar/impression för att visa hur många personer som sett annonsen i ex. Sociala medier.
 • Engagemang/interaktioner: Hur många som sett en annons, webbplats eller annan kampanj och sedan valt att engagera sig genom ex. klicka, dela eller på annat vis integrera.

KPI:er inom SEO:

SEO (Sökmotoroptimering) använder KPI:er för att mäta och förstå hur olika optimeringsinitiativ påverkar synligheten i sökmotorerna:

 • Visningar/impression: Hur många personer som sett din webbplats dyka upp i sökresultatet på ex. Google och Bing.
 • Trafik: Hur många som sett din annons i sökresultatet och sedan klickat sig in på webbplatsen. 
 • Konverteringsgrad: Hur många personer som kommit in till webbplatsen genom det organiska sökresultatet och sedan genomfört ett köp eller blivit ett lead.  
 • Ranking: Kanske inte en direkt KPI (gråzon), men ett mått som kan användas för att mäta hur specifika sökord rankar i sökresultatet.

KPI:er inom Google Ads: 

Inom Google Ads annonsering används ofta KPI:er för att mäta avkastning på den investering som gjorts:

 • CTR (Click through rate): Hur många som har sett annonsen och klickat sig in på webbplatsen.
 • Konverteringsgrad: Hur många personer som kommit in till webbplatsen genom det köpta sökresultatet och sedan genomfört ett köp eller blivit ett lead.  
 • ROI (Return on investment, översatt: avkastning på investering): Hur mycket intäkter som genererats utifrån en investering.
 • ROAS (Return on ads spend, översatt: avkastning på annonskostnad): Hur stor investering som har spenderats på annonsering och hur mycket den investeringen har genererat i intäkter.
 • CPC (Cost per Click, översatt: Kostnad per klick): Hur mycket en webbplats får betala för varje klick som genererats från en Google-ads-annons. 

KPI:er inom webbutveckling: 

Inom webbutveckling används KPI:er för att mäta hur en webbsida presterar. Det görs ofta tydliga jämförelser med hur en webbplats presterat före och efter en uppdatering. 

 • Bounce Rate (Avvisningsfrekvens): Hur många personer som kommer in på webbplatsen utan att sig vidare på andra sidor. 
 • Tid spenderad: Hur lång tid en besökare befinner sig inne på en webbplats.  
 • Konvertering: Hur många av besökarna på en webbplats som uppnår ett mål.

 

Vill du ha mer information eller direkt hjälp att sätta upp rätt målsättningar och KPI:er för dina digitala kampanjer? Growy är en digital byrå med specialister inom Webbutveckling, SEO, SEM och Webbanalys! Starta idag med en kostnadsfri rådgivning!

Kort om Growy

Vi är en digital byrå som hjälper företag att växa med Google. Med datadriven SEO, SEM, Webbutveckling och Webbanalys får våra kunder mer trafik och ökad försäljning!

Boka Rådgivning!

Boka ett digitalt, kravlöst och kostnadsfritt rådgivningsmöte med en av våra experter. Där går vi igenom hur din digitala närvaro ser ut i dagsläget och hur du kan jobba framåt för att förbättra din digitala marknadsföring.

Kunskapsbanken

I vår kunskapsbank hittar du tips, trix och kunskap inom digital marknadsföring i allmänhet och SEO, SEM, Webbutveckling och Webbanalys i synnerhet.

Våra senaste artiklar…

Kostnadsfri rådgivning!

Boka en digital, kravlös och kostnadsfri rådgivning med våra experter. Där går vi igenom hur din digitala närvaro ser ut i dagsläget och hur du kan jobba framåt för att förbättra din digitala marknadsföring. 

Ett säkert val

Z

Tydliga målsättningar

Med tydliga mål är det enklare att planera och följa upp de resultat vi genererar.

Personlig projektledare

Du får en egen projektledare som sköter all kontakt vid frågor och funderingar.

Rapporter & Uppföljning

Du får rapporter på hur allt går och digitala uppföljningsmöten för utveckling.