Vad är SEO och hur fungerar det?

Här få du läsa mer om hur sökmotoroptimering fungerar,
vilka effekter det skapar och hur vår arbetsprocess ökar
sannolikheten för att ni lyckas online.

Vad är SEO?

Sökmotoroptimering eller Search Engine Optimisation, förkortat SEO, är ett samlingsnamn för olika tekniker och metoder som förbättrar en kostnadsfri position eller rangordning i google och andra sökmotorer. Sökmotorerna använder sig av algoritmer eller automatiska sökrobotar som tar hänsyn till flera olika parametrar på en webbplats när de vill hitta ett kvalitativt och relevant svar när någon söker. Sökmotoroptimering utgår från att hantera och underhålla dessa hundratals parametrar på webbplatsen. Samtidigt jobbar google och andra sökmotorer ständigt med att förbättra och uppdatera sina söktjänster. Det innebär att de ändrar och bearbetar dessa robotar, algoritmer och parametrar som påverkar rangordningen och positionerna för er webbplats. Sökmotoroptimering är därför ett kontinuerligt och långsiktigt arbete där små progressiva förbättringar ständigt behöver göras för att kunna vara med och konkurrera högt upp i sökmotorerna.

Vi analyserar er nuvarande SEO-position

 

Sökordsanalys:

Vi gör en sökordsanalys av er webbplats. Vi tar fram ord och fraser som personer söker efter när de letar efter det ni erbjuder.

Konkurrentanalys:

Vi gör en analys av de konkurrenter som har en bra position i sökresultatet på det ni erbjuder. Vi tar sedan reda på vad de har och inte har som kan gynna er.

Teknisk analys:

Utifrån vår analys ser vi vilka tekniska fel som er webbplats har och åtgärdar dessa. Detta gör det enklare för sökmotorerna att genomsöka och indexera webbplatsen vilket ökar sannolikheten för en bra position i sökresultatet.

Målsättning:

När analysen är genomförd kan vi, tillsammans med er, sätta upp relevanta mål och strategier för er SEO.

Varför är SEO viktigt och vilka effekter får det?

Folk i Sverige gör över 50 miljoner sökningar på google varje dag. Det är personer som letar efter lösningar som företag erbjuder. Trenden visar tydligt att antalet individer som söker online ökar och digitaliseringen tar hela tiden ett större grepp om vårt samhälle. Sökmotoroptimering är en viktig aktivitet som ökar sannolikheten för att personer hittar ert företag när de söker efter era tjänster och produkter. Effekterna av sökmotoroptimering är positiv och inbringar fler besökare till er webbplats, en starkare varumärkeskännedom, nya leads, ökad försäljning och tillväxt. En kvalitativ sökmotoroptimering har även positiv effekt på betald annonsering, google ads, eller sökmotorannonsering (SEM). Google använder något som heter “quality score” vilket innebär att ett högt kvalitetsresultat på webbplatsen bidrar till lägre klickkostnader på de digitala annonserna. Här kan ni läsa mer om sökmotormarknadsföring (SEM).

Vi genomför åtgärder som förbättrar er SEO-position

 

Teknisk SEO:

Här gör vi åtgärder bakom er webbplats utifrån vår analys. Det innebär att vi gör webbplatsen enklare att indexera, förstå och genomsöka, vilket i slutändan skapar en bättre upplevelse för användarna.

Onsite-arbete:

Här gör vi åtgärder inne på er webbplats utifrån vår analys. Vi optimerar content, bilder, rubriker och HTML-kod för att öka chansen till en bättre position i sökresultatet. 

Offsite-arbete:

I offsite-arbetet gör vi åtgärder utanför er webbplats. Det handlar främst om att skapa externa länkar från andra webbplatser. Fokus är att ni ska bli synligare på google och bing.

Löpande optimering:

Vi gör löpande åtgärder och förbättringar på er webbplats. SEO är en metod som tar lång tid och ständigt behöver uppdateras för att vara relevant.

Vad är Offsite SEO?

Offsite sökmotoroptimering är en av de viktigaste faktorerna vad gäller auktoritet för en webbplats. Har hemsidan en hög auktoritet ökar sannolikheten för en bättre position i sökresultatet (SERP). Google och andra sökmotorer kollar bland annat hur auktoritär en webbplats är genom att se hur många liknande webbplatser, nyhetstidningar, forum och sociala medier som länkar till den specifika webbplatsen, så kallade backlinks. Har en webbplats många naturliga länkar från andra relevanta webbplatser anses det vara en parameter som ökar trovärdigheten och i slutändan ökar relevans, auktoritet och ranking i sökresultatet. 

Viktiga offsite-faktorer: Antalet domän som länkar till en webbplats. Antalet webbsidor som länkar till en webbplats. Hur auktoritär ett domän som länkar är. Vilken sidrankning en länkande webbsida har. Hur diversifierade webbplatserna som länkar är.

Vad är Onsite SEO?

Till skillnad från offsite-seo handlar onsite sökmotoroptimering (även kallat onpage) om vad som händer inne på webbplatsen. Det innebär att hemsidan ska ha relevant content (bilder, texter, rubriker) och rätt HTML-format. Ett stort mål med onsite-seo är att göra webbplatsen optimerad och användarvänlig för både sökaren och sökmotorerna. Ett bra onsite-arbete hjälper sökmotorerna att förstå vad som finns på sidan och om användarna uppfattar innehållet som relevant och trovärdigt. Optimering av content, bilder, rubriker och HTML-kod är viktiga faktorer som ökar chansen för en bättre position i sökresultatet. 

Viktiga onsite-faktorer: Djupgående content. Använda rätt sökord. Användarvänligt innehåll. Unikt innehåll. Auktoritärt och trovärdigt innehåll. Innehållet ska vara relevant för det sökaren letar efter. Antalet länkar som finns på webbplatsen och hur dessa förenklar navigeringen. Hur snabb sidan är. Om sidan är mobilvänlig. 

Vad är Teknisk SEO?

Offsite-seo och onsite-seo handlar främst om att göra webbplatsen auktoritär, trovärdig, relevant och användarvänlig för en sökfråga. Teknisk sökmotoroptimering handlar främst om att göra webbplatsen effektiv för sökmotorerna. Det innebär att en webbplats ska bli enkel att indexera, förstå och genomsöka, det skapar i slutändan även en bättre upplevelse för användarna. Med teknisk seo kan du bland annat vägleda sökmotorerna rätt, genom att göra sidan snabbare, enklare att genomsöka,  minska antalet 404-sidor, ta bort duplicerat innehåll, göra webbplatsen säker med hjälp av https-access. 

Viktiga faktorer för teknisk SEO: Minska antalet 404-sidor. Förbättra URL-strukturen. Skapa en genomtänkt robots.txt-fil. Optimera webbplatsens XML sitemap. Göra webbplatsen säkrare med hjälp av SSL och HTTPS. Förenkla sidnavigering och sidstruktur. Mobilvänlighet och webspeed.