Vad är SEM och hur fungerar det?

Här få ni läsa mer om hur sökmotormarknadsföring fungerar,
vilka effekter det skapar och hur vår arbetsprocess ökar
sannolikheten för att ni lyckas online.

Vad är SEM?

Sökmotormarknadsföring eller search engine marketing, förkortat SEM, handlar om att synas i sökresultatet när någon söker efter varor och tjänster. Sökmotorerna Google och Bing är digitala marknadsföringskanaler där ett företag kan annonsera via Google Ads (tidigare Google Adwords) och Microsoft Ads (tidigare Bing Ads). När ett företag annonserar i dessa sökmotorer betalar de enbart för de som klickar på annonsen, så kallat, betala per klick eller pay per click (PPC). För att skapa en bra och tydlig annons behövs relevanta sökord med attraktiva annonstexter som resulterar i fler besökare. Sökmotorannonsering är därför en kontinuerlig process som handlar om att analysera sökord, styra annonser, utveckla och optimera annonserna samt hantera budgivning för att få högsta möjliga resultat till lägsta möjliga kostnad.

Vi analyserar er nuvarande SEM-strategi

 

Sökordsanalys:

Vi gör en sökordsanalys utifrån era produkter/ tjänster. Vi tar fram relevanta sökord med hög kvalité som gör att ni får bra annonstexter och kan nå era kunder var ni vill, när ni vill.

Konkurrentanalys:

Vi gör en analys av hur era konkurrenter annonserar och tar reda på vad de har som kan gynna er.

Konto analys:

Vi analyserar era befintliga konton, behåller det som presterar och optimerar resten för ultimat effekt. Om ni inte har ett befintligt konto så skapar vi ett.

Målsättning:

När analysen är genomförd kan vi, tillsammans med er, sätta upp relevanta mål och strategier för er SEM. Ex: Regioner, målgrupper, budskap och uppmaningar.

Varför är SEM viktigt och vilka effekter får det?

Google är världens största sökmotor och nästan alla som söker efter varor och tjänster i Sverige använder denna marknadskanal. Samtidigt växer Microsoft och blir ständigt större på denna marknad med sin sökmotor Bing. Effekterna av att annonsera i dessa sökmotorer är att företagets webbplats snabbt får fler relevanta besökare som genererar fler leads, starkare varumärke, nya kunder samt ökad försäljning och tillväxt. Det är även viktigt att kombinera sökmotormarknadsföring med sökmotoroptimering (SEO) och konverteringsoptimering (CRO). Då får företaget kostnadseffektiva annonser till följd av en kvalitativ och mer användarvänlig webbplats.

 

Vi implementerar SEM-metoder som ger resultat

 

Installationer:

Om det inte finns några befintliga konton så hjälper vi er att skapa nya, i Google Ads och Microsoft Ads.

Kontostruktur:

Vi strukturerar och bygger upp era konton på ett effektivt vis för att ni enkelt ska kunna navigera och optimera när nya beslut måste genomföras.

Kampanjuppsättning:

Det är viktigt att ständigt få konverteringar och ny relevant trafik. Därför använder vi effektiva taktiker och strategier för att hålla allt flytande.

Löpande optimering:

I den digitala världen sker ständiga förändringar. Därför arbetar vi kontinuerligt med era konton för att maximera annonsernas resultat.

Vad är Sökannonsering?

Sökannonsering hänvisas främst till Google Ads (Google Adwords) och Microsoft Ads (Bing Ads). Det handlar om att dyka upp i sökmotorerna när någon söker efter de produkter och tjänster som ett företag erbjuder. Sökannonserna visas ofta högst upp i sökresultatet (SERP) och annonsören betalar enbart när en sökare trycker på annonsen, så kallat pay per click. Med hjälp av sökannonsering får annonsören tillgång till potentiella kunder som är intresserade av det företaget erbjuder. Hela konceptet bygger på auktioner där annonsören sätter ett pris på ett sökord som är relevant för det företaget erbjuder. För att lyckas på ett bra vis är det viktigt att sökannonsen är relevant för det sökaren letar efter och att priset annonsören lägger är konkurrenskraftigt.

För att förenkla: Om vi säger att Ebba lägger ett bud på 4 kronor per klick på sökordet “kläder” och har ett kvalitetsresultat (relevans) på 7/10, då landar hon på en total annonsrankning på 7 multiplicerat med 4 vilket är 28 poäng. Om sedan Rebecka lägger 5 kronor per klick på samma sökord, men bara har ett kvalitetsresultat på 4/10 så landar hennes annonsrankning på 20 poäng. Detta innebär att Ebba hamnar på en bättre position i sökresultatet. 

Google Shopping:

Inom sökannonsering har Google även skapat Google Shopping som ger ett företag möjlighet att marknadsföra sina produkter direkt via en visuell bild och pris. Dessa annonser visas ofta till höger i sökresultatet och ger sökaren möjlighet att handla direkt. Företag skapar en shopping annons genom att skicka över butikslager och produktinformation till Google Merchant Center.

Viktiga faktorer: Göra en gedigen sökordsanalys. Skapa attraktiva och säljande annonser som kunder trycker på. Bygga relevanta annonser. Kontinuerlig budgivning. Strategisk budgivning. Konkurrentanalyser. Datadrivna beslut. Samla in data.

Vad är visningsannonsering?

Visningsannonsering (även kallat affiliate marknadsföring) handlar om att dyka upp på en webbplats som en potentiell kund besöker. Det går att likna vid en digital affisch som påminner om annonser som finns i tidningen och på tv. Dessa digitala annonser finns nästan överallt på internet i form av videor, texter och reklambanners. Normalt sett använder sig företag av så kallade annonsnätverk (affiliate nätverk) som samarbetar med hundratals webbplatser där det finns utrymme för visningsannonser eller digital reklam. Dessa nätverk agerar som en mellanhand mellan webbplatserna och företaget som vill annonsera. Google har ett eget annonsnätverk som kallas Google Adsense, och i vissa tal Google Display. Med visningsannonser kan företag vara väldigt specifika och rikta in sina annonser på webbplatser som är relevanta för det företaget erbjuder samt vilken typ av målgrupp som ska kunna se annonsen. 

Viktiga faktorer: Välja ut rätt budskap på annonserna. Specificera målgrupper. Välja ut rätt webbplatser som annonserna ska synas på. Strukturera visningskampanjer. Annonsformat. Matcha innehåll mot målgrupper. Mäta data. Datadrivna beslut.

Vad är Remarketing?

Har ni någon gång ställt er frågan, varför dyker dessa skorna upp igen på facebook? Antagligen för att ni har blivit utsatta för remarketing. Remarketing handlar främst om att få en besökare som varit inne på ett företags webbplats att återkomma, genom att skicka ut visningsannonser för att påminna. Med hjälp av cookies-spårning och specifik kodning kan annonserna följa besökaren från webbplats till webbplats. Då kan företaget exempelvis fylla annonsen med relevant innehåll och ett erbjudande för att besökaren ska avsluta köpet. Detta är perfekt för företag som har långa köpprocesser och vill påminna sina tidigare besökare att återkomma och slutgöra köpet.

Viktiga faktorer: Välja ut rätt budskap. Sätta upp remarketingkoder. Koppling mot webbanalysverktyg. Definiera målgruppen. Anpassa visningsannonser. Bygga incitament för återkommande besök.