Digital Rapportering

Growy värdesätter kontinuerliga resultat
och visar vad ni betalt för och varför.

Vi skiljer oss från mängden

Vi vill att ni ska förstå vad vi gör och hur vi gör det, detta ger er en förståelse för arbetet och hur allt hänger ihop.

Individuella Rapporter

Våra rapporter är skräddarsydda efter era målsättningar och byggd för enkel förståelse. Där kan ni följa utvecklingen på daglig basis.

Muntliga Uppföljningar

Vi har muntliga möten varje månad, digitalt eller fysiskt. Då går vi igenom utvecklingsmöjligheter, strategier och mål.

Avancerade Kopplingar

Rapporten är fullmatad med olika mät- och spårningsverktyg. Med dessa analyserar vi webbplatsen, annonserna och konverteringen.

Vad är digital rapportering?

Digital rapportering är en viktig redogörelse som sammanställer de beslut, händelseförlopp och resultat som growy genererar till sina kunder. Innan ett företag börjar använda sig av sökmotoroptimering (SEO), sökmotormarknadsföring (SEM) och konverteringsoptimering (CRO) sätter kunden och growy gemensamma mål och targets som ska uppfyllas, utifrån företagets digitala nuläge och konkurrenssituation. Dessa efterföljs med beprövade analysverktyg som exempelvis Google Analytics, Google Tag Manager och Google Search Console. All viktig information sammanställs i ett dokument som är utformat med tydliga nyckeltal (KPI), diagram och texter som ständigt uppdateras för att företaget ska hänga med och förstå. Rapporten är kontinuerlig och blir ifylld fysiskt och automatiskt på en daglig, månatlig och årlig basis, det sker även fortlöpande uppföljning i form av digitala och fysiska nuläges- och utvecklingssamtal.

Tydlig kommunikation

Hur vi gör, vad vi gör och varför vi gör det.

Win-win-relationer

Tydliga dialoger och feedback.

Utvecklingsmöjligheter

Mer data ger säkra utvecklingsmöjligheter.

Strategi & taktik

Nya digitala strategier för framtida utveckling.

Utbildning

När ni förstår utvecklas digital kompetens. 

Varför är det viktigt med digital rapportering och vilka effekter får det?

Allt fler företag har börjat se möjligheter inom digital marknadsföring. För att lyckas krävs kunskap och förståelse, men framförallt stort engagemang från alla inblandade. När en klient förstår vad, varför, hur och vilket resultat som genererats utifrån ett digitalt initiativ som tagits, ökar transparensen och tilliten mellan parterna. Effekten av digital rapportering och kontinuerlig uppföljning är gemensam utveckling, ökad förståelse för arbetsmomenten, större engagemang och starkare tillväxt. Det blir samtidigt enklare att ta ömsesidiga beslut, sätta kontinuerliga mål och fortsätta växa i symbios.

Varför Ska GROWY rapportera?

Vi agerar för att våra kunder ska lyckas och växa på en digital marknad, inget hokuspokus, därför är vi extremt fokuserade på att leverera ett värde som ni förstår. Under alla de år som vi arbetat med digital marknadsföring har vi insett att det finns ett stort kunskapsgap mellan klient och byrå. Det innebär att kunden inte vet vad en investering i digital närvaro innebär och genererar i avkastning. Det vill vi förändra på djupet med kontinuerlig rapportering och uppföljning så att ni vet vad ni betalat för. Digital marknadsföring kommer inbringa fler besökare till er webbplats, en ökad försäljning och tillväxt, det är vi tvärsäkra på och det kommer vi bevisa med tydlighet och kommunikation.

Vill ni bli bättre online?

Vi visar vad vi gör, varför vi gör så och vilken effekt det har, med skräddarsydda rapporter.

Vill ni växa online?

Vi spårar och analyserar era besökare så ni kan ta nya beslut och växa.

Vill ni ha fler kunder?

Vi optimerar er webbplats och era annonser så att fler besökare blir en kund.

Vill ni synas online?

Vi gör er webbplatser synlig när någon söker efter era produkter och tjänster.