Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/customer/www/growy.se/public_html/wp-includes/functions.php on line 424
Start 9 Guider 9 Så ska du annonsera med Google Ads (f.d. Adwords) ( Page )

Så ska du annonsera med Google Ads (f.d. Adwords)

Vill du lära dig grunderna inom Google Ads (f.d. Adwords) och få bäst-i-klass tips på hur du tar ditt företag till nya nivåer genom att annonsera på Google? När du läst denna guide kommer du ha en mycket god förståelse i vad Google Ads innebär, varför det är viktigt och hur du får fantastiska resultat i en annonseringsvärld som hela tiden utvecklas.

Klicka på SEM om du vill veta hur vi lägger upp arbetet med Google Ads för våra kunder.

Notering: Till dig med företag som inte har tid eller ork att sätta dig in i Google Ads men vet att det är viktigt för att få fler leads och ökad försäljning. Kontakta oss här så genomför vårt SEM-team ett helt kostnadsfritt rådgivningsmöte. Där får du information om din digitala marknad, Google Ads, möjliga strategier och hur din webbplats kan struktureras för att få bättre resultat.

Innehållsförteckning:

Vad är Google Ads annonsering?

Google är i särklass världens största sökmotor och deras moderbolag (Alphabet) är ett av världens största företag. Google har byggt upp en markant konkurrensfördel inom söktjänster genom att generera det bästa sökresultatet för de personer som söker.

Google är uppbyggt på två olika sätt, ett kostnadsfritt organiskt resultat som du förbättrar genom SEO och ett betalt resultat som kan refereras till Google Ads. Annonsering på Google kan sedan bli uppdelat i flera olika annonslösningar: Främst, sökannonsering, Google Shopping och Google Display. Skillnaden mellan dessa och ytterligare information kommer vi gå in på i kommande kapitel.   

Nedan ser du en bild som förklarar skillnaden mellan sökannonsering, Google Shopping och det organiska sökresultatet när du söker på t.ex. Kattmat:

Google Display är en annonseringsvariant som går att likna vid en banner, en reklamskylt längs vägen eller en halvsida i en papperstidning. Nedan ser du ett exempel på en onlinetidning där Google display-annonser dyker upp.

Varför är Google Ads viktigt?

Google Ads är en mycket effektiv strategi för företag som vill få fler leads och öka sin försäljning snabbt. När du annonserar på Google ökar du sannolikheten att personer på en lokal, nationell eller internationell marknad hittar till din webbplats när de söker efter tjänster, produkter och information.

Den största fördelen med Google Ads är att dina annonser enbart dyker upp när någon är genuint intresserad av någonting du erbjuder. Därför är chansen större att personen som söker utför ett köp, ringer ett samtal, skickar ett mejl eller fyller i en offertförfrågan. Om din webbplats inte dyker upp i sökresultatet (SERP) kommer personen förmodligen hitta till en konkurrent och ta del av deras erbjudanden istället. Därför är det viktigt att synas, antingen genom annonser, organiskt (SEO) eller via kartfunktionen (Google my business). Kartfunktionen används främst för företag som arbetar på en lokal marknad, i nedan bild kan du se vart denna funktion dyker upp:

En annan stor fördel med Google Ads och digital marknadsföring generellt, är att allting går att mäta och analysera in i minsta detalj. Då kan företaget se vad investeringen genererar och vilken avkastning som företaget får. Samtidigt kan analyserna användas för att förbättra befintligt resultat vilket bidrar till en progressiv utveckling där resultaten hela tiden blir bättre och bättre.

Det många glömmer när de ska annonsera på google är grunden och de faktiska målen som ska uppfyllas. Med grunden syftar vi på hemsidan och gynnsam SEO, medans målen ofta är något som realiseras med effektiv konverteringsoptimering (Optimering som ökar sannolikheten att en besökare genomför ett köp eller blir ett lead). Vi kommer gå in mer på detta i senare kapitel.

Varför är Google Ads effektivt?

Först och främst är Google Ads effektivt eftersom annonserna enbart dyker upp när någon redan är intresserad, du får med andra ord tillgång till en köpbenägen kund. 

Google är samtidigt i särklass den största sökmotorn i världen med en marknadsandel på över 85%, följt av Bing på 6%. I Sverige är Google ännu större och står för över 95% av alla sökfrågor som genomförs på sökmotorerna.

Internetanvändningen tar samtidigt ett större grepp om Sverige och i en rapport från OECD är svenskarna bland de i världen som använder internet mest. Sverige är framstående och duktiga på digitalisering med snabbt internet och digital infrastruktur. En stor del av alla åldersklasser har även tillgång till och använder internet i stor utsträckning.

Med ovanstående information går det att dra en slutsats av att Google Ads når ut till väldigt många människor: lokalt, nationellt och internationellt. 

Den absolut viktigaste delen av Googles verksamhet är att bidra med det mest relevanta sökresultatet på en sökfråga. Med andra ord ska de ta fram det resultat som sökaren är ute efter. För att göra detta använder google oerhört välutvecklade algoritmer som tar 1000-tals parametrar i beräknande när någon söker – det kan vara allt från geografisk position, vad sökaren normalt letar efter vid den typen av sökning, kvalitén på webbplatserna som visas etc – mycket av detta går in på SEO-optimering (något som vi inte går in på detaljerat i denna artikel).

Lokal annonsering i Google

Googles överlägsna marknadsandel är ett resultat av deras algoritmer. De kan med andra ord leverera ett mer relevant resultat för sökaren än deras konkurrenter, vilket gör att personer återkommer till Google och inte till konkurrenterna. Googles algoritmer är så välutvecklade så de vet att en person som söker efter butiker, hantverkartjänster, hotell, restauranger och affärer ofta är ute efter ett lokalt sökresultat. Därför förespråkas detta framför andra mer nationella och internationella företag.

Inom Google Ads och digital marknadsföring generellt är företagets nisch en konkurrensfördel. För små och medelstora företag som inte har kapacitet att lägga stora summor på marknadsföring kan fokusera sina annonser mot deras specifika kundgrupp. Genom att bygga en gedigen persona kan företag spara pengar på sin annonsering och samtidigt öka sin konvertering. 

Vill du exempelvis dyka upp i en specifik stad? Då finns effektiva annonsinställningar som gör detta möjligt, om en person söker på “snickare” och befinner sig i Stockholm, så visar sökresultatet snickare i Stockholm.

Tänk på detta innan du annonserar i Google Ads

I mångt och mycket går det att hänvisa Google Ads till den sista delen av spjutet, som ger effekt direkt. Det är genom Google Ads personer som letar efter tjänster, produkter och information hittar ditt företag – utan någon specifik grund. Med sista delen på spjutet syftar vi på den del som får kunderna på kroken. För att sedan få kunderna att uppfylla målet och bli en konvertering behövs en hel rad av grundförutsättningar som vi redovisar nedan.

Gör en gedigen sökordsanalys

Sökordsanalys är basen till allt som har med sökmotorer att göra. Det gäller att ta fram relevanta sökord som går att relatera till företagets produkter eller tjänster.

Kraften i en sökordsanalys ligger i att förstå sin målgrupp och hur de söker efter innehåll, tjänster och produkter.

En sökordsanalys ger företaget information kring:

 • Vad besökaren letar efter.
 • Hur många som söker efter sökordet.
 • I vilket format de vill ha informationen.

Många företag hoppar över sökordsanalysen för att de redan “vet” vilka sökord de ska ranka högt på, varför lägga tid på det då? Svaret är att företaget ska ranka på de orden som besökarna söker på, inte det företaget tror att de söker på.

Frågor som företaget kan ställa är:

 • Vilken typ av produkter söker människor på?
 • Vilka söker efter dessa produkter?
 • När söker människor efter dessa produkter?
 • Hur söker människor efter dessa produkter?
 • Vilka ord använder de?
 • Vilka frågor använder de?
 • Använder de mobilen?
 • Varför söker människor efter dessa produkter?
 • Var finns dessa kunder geografiskt?
 • Hur kan vi hjälpa till att skapa ett innehåll som engagerar det som människor söker efter?

När detta är gjort kan företaget ta reda på vilka av sökorden som har tillräckligt med sökvolymer och vilka sökord som inte är lika konkurrensutsatta som andra. Här finns det flera olika strategier att använda, läs mer om dessa på MOZ:s Keyword Research.

Klicka på sökordsanalys om du vill veta hur vi kan hjälpa dig.

Ha en konverteringsfokuserad webbplats

Innan företaget börjar annonsera på Google är det viktigt att webbplatsen är trimmad och fokuserad på konvertering och SEO.

Konvertering innebär att personer som kommer in på webbplatsen uppfyller de mål som finns uppsatta, t.ex. göra ett köp, ringa ett samtal, skicka ett mejl eller fylla i en offertförfrågan. Det finns enkla strategier för detta: att ha en tydlig mål-knapp som är enkel att hitta, klickbara telefonnummer och klickbara mejl.

Samtidigt ska webbplatsen vara SEO anpassad. Det innebär att varje sida som finns på webbplatsen har en struktur som Googles algoritmer tycker om och förespråkar. Då kan webbplatsen ta sig upp i det organiska (kostnadsfria) sökresultatet på sikt – vilket innebär att företaget kan äga första sidan på google, med hjälp av kombinerad SEO och Google Ads.

Klicka på konverteringsoptimering om du vill veta hur vi kan hjälpa dig.

Sökoptimera din webbplats

Sökmotoroptimering är en viktig strategi inom digital marknadsföring och går att hänvisa till flera olika moment, från innehåll, information och design på webbplatsen till att sprida budskap via bl.a. sociala medier och andra webbplatser. På det stora hela handlar det om att får en bra organisk och kostnadsfri position i sökresultatet.

Vi brukar säga att sökmotoroptimering är en långsiktig process som tar tid, man hamnar inte på första sidan på google över en natt. Men sökmotoroptimering påverkar även de kortsiktiga resultaten positivt med allt från konverteringsgrad, kvalitetsresultat för annonser, CTR (Click through rate), klickkostnader, hastigheten på webbplatsen och hur användarvänlig webbplatsen är för mobila och desktop-användare.

Nedan finner du en kort sammanställning av vad SEO-arbetet består av:

On-page SEO: Hanterar allting som visas utåt på webbplatsen, från rubriker, innehåll, bilder och meta-strukturer till URL-struktur, snabbhet, användarvänlighet etc.

Off-page SEO: Hanterar alla externa delar av webbplatsen, från hur andra webbplatser länkar till din webbplats till hur många delningar din webbplats får på exempelvis facebook.

Teknisk SEO: Hanterar allting som finns internt bakom webbplatsen som besökarna inte kan se. Teknisk SEO förenklar processen för google att indexera sidan, vilket har en stor påverkan på det organiska resultatet.

Vill du lära dig mer om SEO? Då rekommenderar vi vår SEO-guide!

Dina Google Ads utvecklas positivt med hjälp av SEO och vise versa, båda lösningarna bygger på sökord. Med Google Search Console kan du ta fram listor på hur dina organiska sökord presterar i form av CTR, visningar etc. Med den informationen kan du sedan utveckla dina köpta annonser. Via Google Ads kan du använda sökordsplaneraren som är ett bra verktyg för att ta fram sökord. Du får samtidigt mycket innehållsrik data från dina annonser som du sedan kan använda till att bygga ut din SEO och webbplats generellt.

Klicka på sökoptimering om du vill veta hur våra konsulter kan hjälpa dig.

Sätt upp tracking och analysera resultat

Data och marknadsanalyser spelar en allt större roll när företag ska ta nya strategiska beslut om framtiden. Det kvittar hur stort eller litet bolaget är, så påverkar data den operativa funktionen.

Idag kan företag på ett enkelt vis samla in väldigt mycket data om deras webbplatsbesökare. De kan bl.a. se hur kunderna rör sig med hjälp av värmekartor, hur många som kommer in på webbplatsen, hur många som klickar och blir en konvertering, se i vilka geografiska områden kunderna befinner sig och vilken plattform besökaren kommit från.

Med hjälp av denna data kan de digitala marknadsföringsåtgärderna hela tiden förbättras och nå nya resultat. Det är inte så enkelt, att bara starta igång en annonskampanj på Google och låta den ligga över en längre tid, den ska ständigt optimeras, bli bättre och attrahera fler kunder. Data blir en kompass som vägleder företaget till rätt beslut på en konkurrensutsatt marknad.

I en värld där information och teknologi blir allt mer tillgängligt kommer data fortsätta spela en viktig roll för företag i alla storlekar. Idag finns det exempelvis flera olika verktyg som kan hjälpa företag att samla in, mäta och analysera data, oavsett storlek eller budget. Denna data visar företagen vägen till de digitala plattformar som ger effekt, nya leads och kunder.

Klicka på webbanalys om du vill veta hur vi kan hjälpa dig.

Så annonserar du med Google Ads (Best Practice)

Här får du bäst-i-klass tips på hur du bygger upp och strukturerar ett Google Ads konto. Med hjälp av dessa tips får du ett konto som är lätt att optimera och hantera för ultimata annonsresultat. Vi har delat upp allt i separata annonseringslösningar, från sökannonsering till google display.

Google Ads – Sökannonsering

Sökannonsering hänvisas främst till Google Ads (Google Adwords) och Microsoft Ads (Bing Ads). Det handlar om att dyka upp i sökmotorerna när någon söker efter de produkter och tjänster som ett företag erbjuder. Sökannonserna visas ofta högst upp i sökresultatet (SERP) och annonsören betalar enbart när en sökare trycker på annonsen, så kallat pay per click.

Med hjälp av sökannonsering får annonsören tillgång till potentiella kunder som är intresserade av det företaget erbjuder. Hela konceptet bygger på auktioner där annonsören sätter ett pris på ett sökord som är relevant för det företaget erbjuder. För att lyckas på ett bra vis är det viktigt att sökannonsen är relevant för det sökaren letar efter och att priset annonsören lägger är konkurrenskraftigt.

För att förenkla: Om vi säger att Ebba lägger ett bud på 4 kronor per klick på sökordet “kläder” och har ett kvalitetsresultat (relevans) på 7/10, då landar hon på en total annonsrankning på 7 multiplicerat med 4 vilket är 28 poäng. Om sedan Rebecka lägger 5 kronor per klick på samma sökord, men bara har ett kvalitetsresultat på 4/10 så landar hennes annonsrankning på 20 poäng. Detta innebär att Ebba hamnar på en bättre position i sökresultatet.

Nedan ser du en bild på vart sökannonser visas i sökresultatet:

Nedan får du tips och trix på hur du skapar, strukturerar och underhåller dina sökannonser i Google Ads på bästa sätt:

Klicka på sökannonsering om du vill veta hur vi kan hjälpa dig.

Kampanjstruktur:

Här får du insikter om hur du ska tänka när du strukturerar en eller flera kampanjer inom sökannonsering.

Varumärkeskampanj:

Att annonsera på sitt varumärke är idag en självklarhet för många företag. Kostnaden för sökord som innehåller ditt specifika varumärke är ofta lägre eftersom det inte finns så många konkurrenter som är med och budar på de aktionerna.

Det finns dock företag som helt missar att annonsera på sökord som går att relatera till varumärket. Om konkurrenterna inte annonserar på ditt varumärke är det lugnt, men är läget omvänt och konkurrenterna väljer att annonsera så finns risken att du tappar mycket trafik till dessa. Börja med att söka på ditt varumärke i Google, dyker dina konkurrenter upp? 

Vår rekommendation är att alltid annonsera på sitt egna varumärke oavsett. Kostnaden är ofta låg och den som söker känner till företaget sedan tidigare, vilket ökar sannolikheten för en potentiell kund och konvertering. Därför är det alltid bäst att vara på den säkra sidan så att inte trafiken går till en konkurrent. 

Vi anser därför att du ska skapa en kampanj som innehåller alla sökord som går att relatera till ditt varumärke. Med denna kampanj har du även möjlighet att mäta styrkan på ditt varumärke i sökmotorerna genom att jämföra trafik och konvertering mot dina generiska kampanjer, som vi berättar om mer nedan. 

Generiska kampanjer:

I en generisk kampanj attackerar du sökord som går att relatera till dina produkter eller tjänster. 

Generiska kampanjer för webbplatser med mycket trafik: Om din webbplats får mycket trafik till olika kategorier som genererar köp och leads är det bäst att dela upp dina generiska kampanjer ut efter varje kategori. Genom att dela upp kampanjerna i kategorier blir det enklare att navigera sig runt i kontot vilket underlättar för framtida optimeringsarbete.  

Generiska kampanjer för webbplatser med mindre trafik: Om din webbplats är mindre med ett fåtal kategorier är det enklast att samla allting i samma kampanj. Har du flera olika generiska kampanjer kan det skada ditt kontos optimeringsmöjligheter på sikt eftersom det tar lång tid för varje enskild kampanj att samla in data, vilket bidrar till långsamma utvecklingssbeslut. Den långsamma datainsamlingen kommer även påverka Googles automatiska budsystem (smart bidding) eftersom det finns konverteringsbegränsningar för varje kampanj.  

Hur du sätter namn på din kampanj:

Genom att namnge dina kampanjer på ett logiskt och strukturerat sätt är det enklare att förstå vad de innehåller. Nedan får du ett tydligt exempel:

Exempel: se-sök-skor-generisk-exakt

 • Se: Förklarar vilken marknad din kampanj riktar sig mot.
 • Sök: Förklarar om det är sökannonsering, display eller shopping. 
 • Skor: Förklarar vilken typ av sökord (tjänst eller produktkategori) som kampanjen innehåller.
 • Generisk: Förklarar om kampanjen innehåller generiska eller varumärkesbetingade sökord.
 • Exakt: Förklarar vilken matchningstyp som används i din kampanj.

Annonsgrupper:

För att hålla en ren och snygg struktur i Google Ads anser vi att det är bättre att skapa en annonsgrupp per sökord. Har man flera sökord under samma annonsgrupp kan det bli väldigt stökigt och förvirrande.

Det finns dock företag som föredrar att ha flera sökord under samma annonsgrupp.
Vill man ha en struktur där man har flera sökord under samma annonsgrupp så rekommenderar vi endast att man har samma sökord fast med olika synonymer under samma annonsgrupp, så att det inte ligger flera olika typer av sökord med helt olika betydelser/kategorier.

Sökordsanalys:

Sökordsanalysen är en av de viktigaste delarna när det kommer till Google Ads. När en person skriver in en sökfråga på Google som motsvarar dina tjänster eller produkter gäller det att ditt annonseringskonto innehåller sökord eller fraser som matchar sökfrågan. Då är det just din annons som dyker upp i sökresultatet.

Innan du börjar bygga upp kontostrukturen ska du alltid analysera vilka sökord som är användbara. Börja med att göra en sökordsanalys via Keywordplanner i Google Ads eller via Ubersuggest på dina huvudkategorier.

Följande punkter du ska titta på:

 • Vad har sökordet för sökvolym per månad.
 • Hur stor är konkurrensen på sökordet.
 • Vilket bud behöver man lägga för att komma högt upp i sökresultatet.

När du har samlat på dig sökord med bra sökvolym kan du börja fundera på vilka matchningstyper som ska användas:

Matchningstyper:

Exakt matchning:

Dina annonser kommer att synas på sökningar med samma innebörd eller avsikt som sökordet. Det leder till att du har kontroll över vilka som kommer att se dina annonser och att dina annonstexter kommer vara väldigt relevanta mot sökfrågan. Denna matchningstyp bidrar ofta till högre konvertering.

Exempel på vilka sökfrågor som exakt matchningstyp syns på:

Sökord: [skor dam]

Sökfrågor annonsen kan visas på:Annonsen syns inte på:
skor damfotbollsskor dam
damskorskor för flickor
damsko
skor för en dam
Frasmatchning:

Annonserna kommer att visas på sökfrågor som har en liknande innebörd som ditt sökord. Med hjälp av frasmatchning når du ut till en större målgrupp som är intresserade av dina tjänster och produkter.

Exempel på vilka sökfrågor som frasmatchning syns på:

Sökord: “fotbollsskor dam”

Sökfrågor annonsen kan visas på:Annonsen syns inte på:
fotbollsskor färg svarta damTennisskor dam
köp fotbollsskor dam reafotbollsskor pojkar
fotbollsskor vita  dam 
bästa fotbollsskor dam 
Bred matchning:

Dina annonser syns på sökfrågor som är relaterade till sökordet. Annonserna kan även triggas på sökningar där inte sökfrågan innehåller det faktiska sökordet.

Detta kan inbringa mer trafik till webbplatsen eftersom att sökordet får en bredare målgrupp, men frågan som du ska ställa dig är: hur relevant är egentligen trafiken?

Vi anser att det väldigt lätt att tappa kontrollen på sina sökord och bud när man använder sig av bred matchning. Om man ska använda sig av bred matchning  är det mycket viktigt att kontinuerligt leta efter sökord som inte är relevanta mot företagets tjänster och produkter i söktermsrapporten (söktermsrapporten visar vilka sökfrågor som har triggats på kampanjens sökord). När man har tagit fram sökord som är irrelevanta mot innehållet på webbplatsen behöver man uppdatera informationen under negativa listor i sitt Google Ads konto.

För att matchingarna mot sökorden ska bli så relevanta som möjligt enligt Google, ska bred matchning ta hänsyn till följande:

 • Användarens senaste sökaktivitet
 • Innehållet på målsidan (landningssidan som annonsen pekar mot)
 • Andra sökord i en annonsgrupp som klargör avsikten bakom sökordet

Google anser även att man ska använda sig av Googles smart bidding-system när man använder denna matchningstyp, detta är ett API-budsystem som justerar budgivningen utifrån hur sökorden presterar. Smart bidding är inte anpassat för alla företag och kampanjer med lite trafik kan inte använda den här funktionen eftersom att den är baserad på att ta datadrivna beslut på faktisk data. 

Om du vill ha kontroll över din budgivning så är detta inte ett gynnsamt alternativ eftersom att du överlåter hela din budgivning till Google. 

Vi rekommenderar att inte använda sig av bred matchning på sökorden till en början. Sökorden får nämligen en väldigt bred träffyta på väldigt många olika sökfrågor som kanske inte ens är relevanta mot vad företaget erbjuder, vilket kan leda till onödiga kostnader. Du ska dock inte utesluta bred matchning, Har du en bra insyn och kontroll i ditt Google Ads konto är det aldrig fel att testa och sedan analysera vilken effekt bred matchning har på ditt företag.

Exempel på vilka sökfrågor som bred matchningstyp syns på:

Sökord: tennisskor herr

Sökfrågor annonsen kan visas på:
Köp vita fotbollsskor herr
tennisskor dam
Vilka tennisskor använde nadal under us-open
Modifierad Bred Matchning – MBM eller BMM:

Den har matchningstyp blev borttagen av Google under juli 2021 och har nu blivit  infasad i den nya typen av frasmatchning. Den nya uppdateringen av frasmatchning har gjort frasmatchningsbeteendet bredare än vad den tidigare var men något mer begränsad än den borttagna MBM/BMM funktionen.

Om du sen tidigare har sökord av matchningstypen MBM/BMM så övergår sökorden automatiskt till den nya frasmatchningen.

Exempel på hur den infasade MBM/BMM i den nya frasmatchningen ser ut:

Rekommendation på matchningstyp:

Vi anser att man ska använda sig av både exakt och frasmatchning på sina sökord.
Sökorden som ditt företag tog fram under analysen bör användas med både exakt matchning och frasmatchning.

Viktigt att poängtera: Om man använder sig av denna struktur så måste man slå ut alla exakta sökord som negativa på kampanjerna som använder sig av frasmatchning. Anledningarna till det är att du inte vill konkurrera mot dig själv i budgivningen mellan de olika matchningstyperna. Samt att dina exakta annonser har en högre relevans.

 • Exakt: Sökord av denna matchningstyp gör att dina annonser blir väldigt relevanta mot sökfrågan som har ställs på sökmotorn. Med hög relevans ökar klickfrekvensen och även konverteringarna.

 • Fras: Med hjälp av denna matchningstyp kan du hålla Google Ads kontot uppdaterat med nya positiva sökord. Eftersom det tillkommer tilläggsord mot kontots befintliga sökord när en sökfråga liknar sökordet. På så sätt kan vi hämta nya positiva sökord från söktermsrapporten.

Exempel: 

 • Nuvarande sökord i Google Ads kontot: “fotbollsskor dam”
 • Sökfråga i söktermsrapporten: fotbollsskor vita dam

I sökordsrapporten upptäcker du att det är väldigt många som söker på
“fotbollsskor vita dam” och det visar sig även leda till många konverteringar. 

För att få en mer relevant annons mot “fotbollsskor vita dam” så lägger du till det som ett nytt sökord med både exakt och frasmatchning. Efter det slår man ut sökordet i exakt matchning som negativt sökord i alla kampanjer som innehåller frasmatchning. Då kommer den exakta matchningen fånga upp sökfrågan “fotbollsskor vita dam” med en mer relevant annons. Det nya sökordet för frasmatchning kommer att börja leta efter nya tilläggsord. På så sätt driver vårt Google Ads konto både mer och relevant trafik till webbplatsen.

Negativa sökord:

Om du använder bred matchning eller frasmatchning är det viktigt att jobba med negativa sökord. På så sätt kan du filtrera bort sökord som inte är relevanta mot vad företaget erbjuder. Då får du bort onödiga kostnader samt att du förbättrar kvaliteten och relevansen på annonserna.

Rekommendationer på negativa listor:

 • Negativa sökord för alla kampanjer (Irrelevanta): På denna lista ska alla dina Google Ads kampanjer vara adderade. I denna lista samlar du alla irrelevanta söktermer som har triggats på dina bred matchning och frasmatchning. Detta är ett återkommande optimeringsarbete som trimmar ditt Google Ads konto och ger dig mer konverteringsvänlig trafik.

 • Slå ut exakta sökord i fras, breda & DSA kampanjer som negativa sökord: Addera alla dina fras, breda & DSA kampanjer till den här negativa listan. Här ska du slå ut alla exakta sökord i exakt form [sökord] i företages Google Ads konto. Med hjälp av den här negativa listan förbättrar du annonsernas relevans.
 • Slå ut varumärkets sökord i generiska kampanjer: För att hålla koll på hur ditt varumärke bidrar via annonseringen, så är det bra att separera sökord som innehåller varumärket. Med hjälp av den här negativa listan kan du slå ut alla varumärkesord i de generiska kampanjerna, på så sätt kommer du och ditt företag kunna analysera hur starkt varumärket är kontra de generiska sökorden.

Sökannonser:

Utökade textannonser

Denna annonstyp är uppdelad mellan tre rubriker och två beskrivningar.

En rubrik får innehålla max 30 tecken och en beskrivning får innehålla max 90 tecken. Med en utökad annons får du statiska rubriker och beskrivningar för varje annons. Vi rekommenderar att du använder minst tre versioner av varje annons. Det innebär att du byter ut texten i rubrik 2 eller i beskrivningarna. När du gör detta testar Google alla dina annonsversioner, när tillräckligt med data är insamlad kommer enbart den annonsversion som genererat bäst resultat visas. 

Från och med 30 Juni 2022 kommer det inte vara möjligt att skapa nya eller redigera utökade textannonser. Dina befintliga annonser kommer fortsatt fungera, men Google har bestämt att alla nya textannonser ska ingå under ett uppdaterat textformat vid namn “Responsiva sökannonser”. 

Hur du skriver bra utökade textannonser:

Låt säga att sökordet för en annons är “damskor” i en exakt matchningstyp. Damskor består av 7 tecken, men i en rubrik har du möjlighet att använda hela 30. Därför bör du utöka sökordet med fler tilläggsord. Anledning? Jo, med fler tecken blir din annons större och tar mer plats, det innebär att dina konkurrenter får mindre utrymme. Detta innebär att du ökar sannolikheten att få in fler kunder till webbplatsen, vilket förhoppningsvis leder till fler konverteringar. 

Nedan får du några tydliga exempel på hur du kan göra:

 • Rubrik 1 (Max 30 tecken): För att få en bra relevans och kvalitet på din annons är det viktigt att sökordet alltid kommer först i rubrik 1. Den kan exempel bestå av: “Damskor – Skor för dam online” (29 tecken).

 • Rubrik 2 & 3 (Max 30 tecken): Här är det fördelaktigt att använda företagets UVP:s (Unique Value Proposition). Hur skiljer sig ditt företag från konkurrenterna? Är det snabb leverans, pris eller kvalitet? Lägg störst tyngd på rubrik 2 eftersom rubrik 3 inte är synlig på alla enheter. Här kommer några exempel på hur en rubrik 2 & 3 kan se ut: “Hög kvalitet & snabb leverans” (29 tecken), “Gratis frakt och snabb leverans” (29 tecken).

 • Beskrivning 1 & 2 (Max 90 tecken): När du skriver en beskrivning för din annons är det viktigt att framhäva vilka typer av produkter eller tjänster ditt företag erbjuder. Det kan även vara en fördel att använda tydliga uppmaningar. Här kommer ett exempel: “Vi erbjuder ett stort urval av damskor från välkända varumärken. Enkla & snabba returer” (87 tecken). 

Exempel: Hur en utökad textannons kan se ut för sökordet “damskor”:

Rubrik 1

Damskor – Skor för dam online

29 tecken

Rubrik 2

Hög kvalitet & snabb leverans

29 tecken

Rubrik 3

Kundservice med hög kompetens

29 tecken

Beskrivning 1

Vi erbjuder ett stort urval av damskor från välkända varumärken. Enkla & snabba returer.

88

tecken

Beskrivning 2

Miljöfrågor är något vi lägger mycket fokus på, därför satsar vi klimatsmarta transporter.

90

tecken

 

Responsiva sökannonser

En responsiv sökannons är dynamisk, det innebär att din annons blir mer kvalitativ än en utökad sökannons. Utökade annonser är statiska, det blir med andra ord ett antagande av vad som funkar eller inte. Har du då tre olika annonsversioner för dina utökade annonser är det enbart de tre som testas mot varandra. 

Med responsiva sökannonser har du möjlighet att lägga in 15 olika rubriker och 4 olika beskrivningar för en och samma annons. Google Ads har då fler kombinationer att arbeta med. Utifrån denna annonsversion samlar Google Ads in en stor del data och kommer tillslut visa den kombination som genererar bäst resultat. Det är dock viktigt att “låsa” rubrik 1, där ska alltid sökordet vara först.

Google Ads anser att responsiva sökannonser bidrar till följande fördelar:

 • Skapa flexibla annonser som anpassas till bredden på den aktuella enheten. Det ger dig större utrymme att visa ditt budskap för potentiella kunder.
 • Spara tid genom att ange flera rubrik- och beskrivningsalternativ så att Google Ads kan visa de mest relevanta kombinationerna för dina kunder.
 • Anpassa dina rubriker och beskrivningar efter dina kunders platser, vanliga platser eller platser av intresse.
 • Nå fler potentiella kunder med hjälp av flera rubrik- och beskrivningsalternativ. Då får annonserna möjlighet att konkurrera i fler auktioner och matcha fler frågor.
 • Förbättra annonsgruppens resultat genom att få fler klick och konverteringar som dina befintliga textannonser inte fångar upp, eftersom responsiva sökannonser hjälper dig att konkurrera i fler auktioner.

Exempel: Hur en responsiv sökannons kan se ut för sökordet “damskor”:

Rubriker (Upp till 15 stycken)

 

Rubrik 1* (Lås)

Damskor – Skor för dam online

29 tecken

Rubrik

Hög kvalitet & snabb leverans

29 tecken

Rubrik

Kundservice med hög kompetens

29 tecken

Rubrik

Prisvärda skor av hög kvalitet

30 tecken

Rubrik

Skor för alla sorters miljöer

29 tecken

Rubrik

Fri frakt och snabb leverans

28 tecken

Rubrik

Snabba leveranser & fri retur

29 tecken

Rubrik

Köp dina skor hos oss online

28 tecken

Rubrik

Köp det senaste modet hos oss

29 tecken

Rubrik

Vi har ett stort utbud av skor

30 tecken

Rubrik

Shoppa skor för kvinnor online

30 tecken

Rubrik

Handla märkeskläder online

26 tecken

Rubrik

Snabb leverans 1-3 arbetsdagar

30 tecken

Rubrik

Köp säsongens damskor online

30 tecken

Rubrik

Handla snygga damskor online

28 tecken

 

Beskrivningar (Upp till 4 stycken)

 

Beskrivning

Vi erbjuder ett stort urval av damskor från välkända varumärken. Enkla & snabba returer.

88 tecken

Beskrivning

Miljöfrågor är något vi lägger mycket fokus på, därför satsar vi klimatsmarta transporter.

90 tecken

Beskrivning

100 dagars returrätt. Gratis frakt* och retur. Enkel och säker betalning. Trygg e-handel.

89 tecken

Beskrivning

Mode för damkläder, vi erbjuder våra kunder ett stort sortiment från välkända varumärken.

89 tecken

DSA (Dynamiska sökannonser)

Dynamiska sökannonser är en bra annonslösning som du kan använda för att hitta nya kunder som söker efter tjänster och produkter som är relevanta för ditt företag.

Denna annonslösning är lämplig för företag som har en välutvecklad webbplats eller ett brett sortiment. Annonserna utvecklas utifrån innehållet på webbplatsen. Annons, rubrik och koppling mot rätt landningssida sker automatiskt, och beskrivningen utvecklas separat på egen hand. Dynamiska sökannonser är ett perfekt komplement till vanliga sökannonser där man inte har täckning i dagsläget. 

Hur fungerar dynamiska sökannonser? 

När en sökare ställer en fråga i Google med nära anknytning till rubriker och vanliga fraser på din webbplats matchar Google Ads den informationen mot en landningssida. Google Ads genererar samtidigt en relevant rubrik till annonsen automatiskt. 

Exempel på dynamisk sökannons:

Om sökfrågan är “Damskor i Stockholm” genereras en rubrik som “Damskor Stockholm”. Samtidigt finner Google Ads en koppling mot den landningssida som är mest relevant mot sökfrågan som ställts.

Annonstillägg

Med annonstillägg får dina annonser fler funktioner som gör det möjligt för sökaren att agera direkt i sökresultat. Annonsen tar samtidigt större plats vilket bidrar till fler klick, mer trafik och förhoppningsvis fler konverteringar. Med annonstillägg blir din annons även mer kvalitativ vilket leder till en bättre annonsrankning.  

Du kan placera dina annonstillägg på kontonivå, kampanjivå eller på en annonsgrupp. Nedan har vi tagit fram alla olika annonstillägg och berättar hur de fungerar:

 • Platslänkstillägg (Sitelinks)
 • Informationstillägg (Callout)
 • Utbudsinformation (Structured snippet)
 • Bildtillägg (Image)
 • Dynamiska bildtillägg (Dynamic image)
 • Samtalstillägg (Call)
 • Formulärtillägg (Lead from)
 • Adresstillägg (Location)
 • Affiliate-adresstillägg (Affiliate location)
 • Pristillägg (Price)
 • Apptillägg (App)
 • Tips på annonstillägg utifrån företag

Platslänkar (Sitelinks)

Med platslänkar hjälper du sökaren att hitta fler landningssidor direkt i sökresultatet på Google. Börja med att fokusera på de kategorisidor som driver mest trafik. Se till att använda minst sex aktiva platslänkar, du kan använda hela 20 per annonsgrupp eller kampanj. 

Vad får en platslänk innehålla? 

 • Rubrik: Max 25 tecken.
 • Beskrivning 1 & 2: Max 35 tecken.

Här kan du läsa mer om platslänkar.

Informationstillägg (Callout)

Med informationstillägg kan du ge sökaren detaljerad information direkt i annonsen. Detta är ett bra komplement när du ska visa upp kampanjer, erbjudanden eller annan typ av information som kan vara bra för sökaren att ta del av. 

Exempel på vanliga informationstillägg är: “Fri frakt”, “Prisgaranti”, “Öppettider” osv. 

Vad får ett informationstillägg innehålla?

 • 25 tecken per tillägg

Här kan du läsa mer om Informationstillägg (Callout)

Utbudsinformation (Structured snippet)

Med utbudsinformation kan dina kunder se vilka tjänster eller produkter som erbjuds direkt i annonsen. Dessa erbjudanden placeras under textannonsen.

Vad får ett utbudsinformation innehålla?

Du kan välja mellan nedan typ-rubriker:

 • Faciliteter
 • Varumärken
 • Kurser
 • Utbildningsprogram
 • Resmål
 • Utvalda hotell
 • Försäkringstyper
 • Modeller
 • Grannskap
 • Tjänstekatalog
 • Program
 • Stilar
 • Typer

Enheter: 

 • Desktop: Kan två utbudsinformation synas i annonsen.
 • Mobil/Surfplatta: Syns bara en utbudsinformation per annons.

Textinnehåll

 • 25 tecken per kategori/rad.

Här kan du läsa mer om Utbudsinformation (Structured snippet)

Bildtillägg (Image)

Via det här annonstillägget kan du lägga till en lämplig bild som passar din befintliga textannons. Använder man sig av bildtillägget är det viktigt att ha en övertygande bild på produkter eller tjänster som kompletterar budskapet i textannonsen. Detta kan  bidra till förbättring av annonskvalitén. 

Det finns vissa krav från Google Ads om man ska kunna använda sig av bildtillägg.

 • Har följt Google Ads policyer under lång tid
 • Har ett Google Ads-konto i en kvalificerad vertikal eller undervertikal. Känsliga vertikaler som sexuellt innehåll, alkohol, hasardspel samt hälso- och sjukvård, är inte kvalificerade för bildtillägg.
 • Har ett Google Ads-konto som har varit aktivt i mer än 90 dagar.

Nedan bildformat och specifikationer gäller:

Filformat: PNG, JPG statisk GIF
Största filstorlek: 5 120 kB
Bildproportioner: Kvadratisk (1 x 1), Liggande (1,91 x 1)
Minst antal pixlar: 

 • Kvadratisk (1 x 1) – 300 x 300, 
 • Liggande (1,91 x 1) – 600 x 314

Rekommenderat antal pixlar: 

 • Kvadratisk (1 x 1) – 1200 x 1200, 
 • Liggande (1,91 x 1) – 1200 x 628
Dynamiska bildtillägg (Dynamic image)

Om du väljer att använda dynamiska bildtillägg går Google in och läser av allt bildinnehåll på din webbplats. Google tar sedan fram de mest relevanta bilderna för din annons som ska matcha sökfrågan. Bildlänken som skapas på bilden är den samma som ligger inne för annonsen. Om någon skulle klicka på den dynamiska bilden i annonsen betalar du exakt samma CPC kostnad som du betalar för din vanliga textannons.

Google har samma krav för dynamiska bildtillägg som vanliga bildtillägg. 

Här kan läsa mer om Dynamiska bildtillägg (Dynamic image).

Samtalstillägg (Call)

Med hjälp av samtalstillägg kan du lägga till ett telefonnummer som är klickbart för sökaren direkt i sökannonsen. Klick på samtalstillägget kostar lika mycket som ett klick på sökannonsen. Det här tillägget förbättrar ditt kundengagemang och kan leda till fler konverteringar.

Här kan du läsa mer om Samtalstillägg (Call).

Formulärtillägg (Lead form)

Formulärtillägget kan hjälpa dig att fånga potentiella kunders intressen redan i annonsen via ett formulär. Här kan du samla in viktigt information om dina kunder innan de ens har besökt din webbplats. Annonstillägget fungerar på annonstyperna: Sök, Video, Discovery och display i Google Ads.

Följande krav från Google Ads för att använda Formulärtillägg:

 • Följt Google Ads policyer under en lång tid
 • Att man inte har innehåll inom kategorierna sexuellt, droger eller medicinskt.
 • Har en egen integritetspolicy som man länkar sitt formulärtillägg till.

Här kan du läsa mer om Formulärtillägg (Lead form).

Adresstillägg (Location)

Om du har en fysisk butik eller adress som du vill att sökaren ska besöka är adresstilägg en bra funktion till dina annonser. Om sökaren använder mobil kommer de få upp företagets ort, adress och vilket avstånd de har dit. Om sökaren använder desktop kommer annonsen synas med gatuadress. Du kan även fylla ut adresstillägget med klickvänliga telefonnummer så sökaren kan nå dig direkt.

Här kan du läsa mer om Adresstillägg (Location).

Affiliate-adresstillägg (Affiliate location)

Affiliate-adresstillägg är tillämpat för företag inom detaljhandeln. När sökaren är ute efter en specifik produkt visar annonsen även upp information om vart den närmsta butiken som säljer produkten finns via en kartfunktion. Genomförs sökningen via en mobil dyker en vägbeskrivning upp. 

Här kan du läsa mer om Affiliate-adresstillägg.

Pristillägg (Price)

Med pristillägg utökar du din annons med information om dina produkter/tjänster. Tillägget visas under textannonsen med direktlänkar till de produkter du vill visa upp. Detta är ett effektivt tillägg inom Google Ads där du kan visa upp erbjudanden och rabatterade priser. 

Här kan du läsa med om Pristillägg (Price).

Apptillägg (App)

Har du appar kopplade till ditt företag kan apptillägget vara användbart. Apptillägget placeras under din textannons med länkar till din app i app store eller google play. Om du enbart vill att folk ska ladda ner dina appar och inte klicka sig vidare in på webbplatsen är det däremot bättre att använda funktionen “appkampanjer”.

Här kan du läsa med om apptillägg (app)

Tips på annonstillägg i Google Ads

Här får du tips på vilka annonstillägg inom Google Ads som kan vara bra att använda för e-handelsföretag och tjänsteföretag. 

Annonstillägg för e-handel (Direkta köp)
 • Platslänkstillägg (Sitelinks): Skapa sitelinks för dina huvudkategorier eller ändra ner på produktnivå. (allt baseras på hur stort E-handelsföretag du har)
 • Informationstillägg (Callout): Använd detta annonstillägg om du vill förmedla viktig företagsinformation redan i annonsen (öppettider, fri frakt etc.).
 • Utbudsinformation (Structured snippet): Förmedla vilka produkter du säljer (skor, jackor, tröjor etc).
 • Pristillägg (price): Visa upp rabatterade priser och erbjudande direkt i annonsen.
Annonstillägg för tjänsteföretag (Leads):
 • Platslänkstillägg (Sitelinks): Ge sökaren information om de tjänster du erbjuder direkt i annonsen.
 • Informationstillägg (Callout): Använd detta annonstillägg om du vill förmedla viktig företagsinformation redan i annonsen (öppettider, fri frakt etc.).
 • Utbudsinformation (Structured snippet): Förmedla vilka tjänster du erbjuder (servicetjänster, byggtjänster etc).
 • Samtalstillägg (Call): Vill du att sökaren ska kunna ta kontakt med dig direkt via telefon i annonsen är detta ett mycket bra tillägg.
 • Adresstillägg (Location): Är besök en viktig del i köpprocessen eller lokal förankring är detta ett bra tillägg att visa upp.

Så laddar du upp sökannonser i Google Ads:

När du startar upp ett nytt konto i Google Ads finns det mycket att ladda upp. För att göra denna process enklare kommer vi förklara precis hur du ska tänka nedan.

Google Ads Editor

För att ladda upp annonser i bulk är Google Ads Editor ett perfekt verktyg. Med detta verktyg kan du ladda ner dina annonser lokalt på datorn och genomföra snabba och större förändringar i Google Ads kontot. Detta verktyg är helt kostnadsfritt. 

Detta kan du göra i Google Ads Editor: 
 • Massredigera annonser och genomföra stora uppladdningar i Google Ads.
 • Importera och exportera filer direkt in i ditt Google Ads konto.
 • Search and replace funktion
 • Förändra saker lokalt (Offline) innan uppladdning
 • Kopiera och flytta objekt mellan annonsgrupper, kampanjer och sökord

Så skapar du sökannonser (Steg för steg):

 1. Skapa konto: Skapa ett Google Ads konto och laddar ner Google Ads Editor.
 2. Sökordsanalys: Ta fram alla viktiga och relevanta sökord för ditt företag med hög sökvolym. Lägg in alla sökord i ett Google Spreadsheets eller Excel.
 3. Skapa kampanjer: Fördela sökorden i dina kampanjer efter varumärke och generiska ord i spreadsheet- eller excel.
 4. Annonstexter: Skapa bra och säljande annonstexter (rubriker & beskrivningar) i spreadsheet eller excel. Följ våra rekommendationer längre upp i guiden. 
 5. Matchningstyp: Välj matchningstyp för dina sökord och skapa annonserna enligt nedan
  1. Vilken matchningstyp ska du använda på dina sökord?
   1. [exakt]
   2. “Fras”
   3. Bred
  2. Koppla rubriker och beskrivningar till rätt sökord
 6. Importera sökannonserna till Google Ads Editor:
  1. Kopiera ditt annonsinnehåll från spreadsheet/excel.
  2. Importerar det kopierade innehållet till Google Ads Editor. (Account -> Import -> Paste text -> tryck “Paste from clipboard”). 
 7. Sätt upp inställningarna för kampanj och annonsgrupp (Google Ads Editor):
  1. Kampanjinställningar:
   1. Budget
   2. Språk
   3. Budstrategi
   4. Geografisk placering
  2. Annonsgrupp:
   1. Sätt maxbud på 0.01 kr
 8. Gå live med dina annonser (Google Ads Editor)
  1. Kolla alla förändringar som du har laddat upp i Google Ads Editor (Tryck: “Check Changes” i huvudmenyn). Blir allt godkänt kan du fortsätta till nästa punkt, annars får du återställa felen som dyker upp.
  2. Ladda upp annonserna på sökmotorn (Tryck: “Post” i huvudmenyn).
 9. Skapa och ladda upp annonstillägg på ditt Google Ads konto: Skapa dina annonstillägg under fliken “Extensions” och välj om du ska ha dem på kontonivå, kampanjnivå eller annonsgrupp. 
 10. Skapa negativa listor för dina sökord (Tools & Settings -> Negative Keyword list)
  1. Negativa listor:
   1. Negativa sökord för alla kampanjer: (Irrelevanta sökord).
   2. Slå ut exakta sökord i fras/breda & DSA kampanjerna som negativa sökord.
   3. Slå ut varumärkesord i generiska kampanjer.

Google Shopping

Inom sökannonsering har Google även skapat Google Shopping som ger ett företag möjlighet att marknadsföra sina produkter direkt via en visuell bild och pris. Dessa annonser visas ofta till höger i sökresultatet och ger sökaren möjlighet att handla direkt. Företag skapar en shopping annons genom att skicka över butikslager och produktinformation till Google Merchant Center.

Nedan ser du en bild på vart Google shopping annonser visas:

Google shopping är den kanal som driver mest konverteringar av alla Googles annonseringsverktyg. Vid sökning på Google är det inte sökord som matchar sökfrågan utan företagets produktdata, denna data hämtas från Google Merchant Center

Via en Google shopping annons får kunden ta del av detaljerad produktinformation (produktbild, produktnamn och pris). Kunder som kommer in via shopping annonserna har oftast redan tagit ett köpbeslut på informationen de får i själva annonsen och detta leder till att Google shopping ha en hög konverteringsgrad.

Nedan går vi igenom hur du skapar Google Shopping via Google Merchant Center och kopplar mot ditt Google Ads konto. Vi ger dig även tips och rekommendationer.

Klicka på Google Shopping om du vill veta hur vi kan hjälp dig!

Google Merchant Center:

Google Merchant Center är ett produktbibliotek där du samlar de produkter som ska visas i Google Shopping-flödet. I Google Merchant Center informerar du Google om vilka produkter du ska sälja, vad produkterna kostar, lagerstatus, fraktinformation och andra väsentliga delar om dina produkter. 

Hur fungerar Google Merchant Center?
 1. För att skapa ett konto i Google Merchant Center behövs först och främst ett konto i Google Ads.
 2. Lägg in företagsinformation i Google Merchant Center:
   1. Företagsnamn
   2. Företagsadress
   3. Kontaktinformation
   4. Fraktinformation
   5. Domännamn
 3. Ladda upp produktdata i Google Merchant Center med korrekt information. Det finns krav på attributer som ska måste finnas om varje produkt:
   1. Unikt produkt-ID
   2. Produkt-titel
   3. Länk till produkt
   4. Produktpris
   5. Länk till produktbild
   6. Produktbeskrivning
   7. GTIN eller MPN – nummer

För att upprätthålla rätt produktinformation i Google Merchant Center och på sina shopping annonser är det viktigt att uppdatera sin produktdata minst en gång var 30e dag. Detta för att produktdatan måste stämma med produktinformationen som finns på webbplatsen. 

Tillfällen där det är viktigt att uppdatera sin produktdata i Google Merchant Center: När man lägger till fler produkter, tar bort utgående produkter, produkter som är slut i lager, prisförändringar, vid utförsäljnings erbjudanden.

Hur lägger du till produkter i Google Merchant Center?

Det finns flera olika tillvägagångssätt på hur du lägger till produkter i Google merchant center.

 • Google Spreadsheets: Importerar ett Google Spreadsheets dokument med hela företagets produktkatalog.
 • Schemalagd hämtning: Om du har en fil som innehåller produktdata kan du schemalägga regelbundna tider när Google ska hämta uppdateringar. 
 • Ladda upp: Har du en lokal produktdatafil på din dator som du regelbundet överför till ditt konto via SFTP, FTP Google Cloud Storage eller manuell överföring.
 • Genomsökning av webbplats: Du tillåter att Googles spindlar genomsöker din webbplats för att ladda upp din produktdata med hjälp av strukturerad data eller avancerade dataextrahering.
 • Lösning med API: Använd tilläggsflöden för att importera produktdata via Content API. Om du har olika databaser för produkttillgänglighet och pris, då kan dina tilläggsflöden hjälpa dig med att ex. separat bara uppdatera pris för dina produkter.
Koppla Google Merchant Center mot Google Ads

När alla inställningar är uppsatta och produkterna är uppladdade i Google Merchant Center är nästa steg att göra sina produkter synliga i shopping fältet i Google. Detta gör du genom att koppla ditt Google Merchant Center mot ditt Google Ads konto. Nedan får du en förklaring på hur du kopplar ihop dina konton.

 1. Skicka en förfrågan om koppling från Google Merchant Center till Google Ads: Tryck på kugghjulet -> Länkade konton -> Länka konton -> Skriv in ditt Google Ads ID.
 2. Acceptera förfrågan på ditt Google Ads konto: Tryck på Verktyg & Inställningar -> Länkade konton -> Google Merchant Center -> Detaljer -> Godkänn.

Du kan hitta en mer detaljerad beskrivning här.

Val av Google shopping kampanj

Idag finns det två typer av kampanjer inom Google Shopping. Nedan förklarar vi fördelar och nackdelar, jämför kampanjerna mot varandra och ger tips på vilken kampanjtyp som skulle kunna passa just ditt företag.

Google Smart Shopping

Google smart shopping kampanj är en datadriven kampanj som tar beslut med hjälp av maskininlärning för att optimera och maximera kampanjens räckvidd och konverteringsgrad.

Smart shopping optimerar buden och vart annonserna ska synas automatiskt, det vill säga att annonserna kan synas över hela Googles annonseringsnätverk: Google söknätverk, Display nätvärk, Youtube och Gmail.

Fördelar med Google Smart Shopping:

 • Enkelt att sätta upp: För dig som inte tidigare använt Google shopping är detta enklare att börja med. Här slipper du optimera på egen hand och uppsättningsprocessen är smidigare.
 • Bredare räckvidd på Display och Youtube: Smart Shopping är baserad på maskininlärning som försöker leta upp liknande användare som tidigare har konverterat med annonser på Googles Display nätverk och Youtube.

Nackdelar med Google Smart Shopping:

 • Mindre kontroll: Vid användning av Smart shopping överlåter du kontrollen till Google som tar datadrivna beslut på placeringar och negativa sökord. Detta leder till att du inte kan justera några negativa placeringar på regioner eller städer. Därav har du ingen kontroll på vart dina annonser kommer att synas.
 • Ingen detaljerad analys på vart dina annonser syns: Smart Shopping fördelar annonserna på hela Googles nätverk (Shopping, Display, Youtube och Gmail) men det finns ingen möjlighet att se vilket av nätverken som bidrar med mest trafik och konverteringar.
Google Shopping

Vid en uppsättning av en Google Shopping kampanj har du fler valmöjligheter eftersom att kampanjen inte är baserad på maskininlärning. Här väljer du själv vilka bud och placeringar dina annonser ska ha. 

Fördelar med Google Shopping:

 • Mer kontroll: Med en vanlig Google Shopping kampanj kan du själv välja vilka bud annonserna ska ha och vilka nätverk dina annonser ska synas på. Du har även möjlighet att använda dig av negativa sökord.
 • Optimeringsarbete: När din Google Shopping kampanj har varit aktiv ett tag kan du ta del av  information på vart dina annonser har varit synliga. På så sätt kan du exkludera webbplatser som du inte vill att dina annonser ska synas på.

Nackdelar med Google Shopping:

 • Mer komplex uppsättning: Eftersom att du har fler valmöjligheter tar det längre tid att sätta upp en vanlig Google Shopping Kampanj.
 • Optimeringsarbetet: När det finns fler valmöjligheter tillkommer mer optimeringsarbete. Du får med andra ord lägga mer tid på att förbättra dina Google Shopping annonser.
Google Smart Shopping VS Google Shopping

Google Smart Shopping

Google Shopping

Enkel kampanjuppsättning,
helt på automatik

Mer tidskrävande installation men full kontroll över alla aspekter av din kampanj.

Ingen kontroll över Googles nätverksplaceringar för dina annonser.

Valmöjlighet vart dina shopping annonser ska synas i Googles nätverk.

Begränsad platsinriktning

Möjlighet att styra platsinriktning

Ingen möjlighet att lägga till negativa sökord

Möjlighet att lägga till negativa sökord

Sparar tid med mindre optimeringsarbete

Mer tidskrävande optimeringsarbete

Automatiska tester av bild- och textkombinationer

Manuell hantering för test av bild- och textkombinationer

Begränsade målsidor, din katalogsida blir målsida

Flera målsidor för flera annonser

 

Sammanfattning och tips:

Om du inte har tid för optimeringsarbete så är Google Smart Shopping det bästa alternativet. En vanlig Google Shopping kampanj är ett tidskrävande optimeringsarbete som ständigt måste uppdateras. Vill du däremot ha större kontroll på vart dina Google Shopping annonser ska synas, är en vanlig shopping kampanj det bättre alternativet.

Google Display

Google Display (även kallat affiliate marknadsföring) handlar om att dyka upp på en webbplats som en potentiell kund besöker. Det går att likna vid en digital affisch som påminner om annonser som finns i tidningen och på tv. Dessa digitala annonser finns nästan överallt på internet i form av video, texter och reklambanners.

Normalt sett använder sig företag av så kallade annonsnätverk (affiliate nätverk) som samarbetar med hundratals webbplatser där det finns utrymme för visningsannonser eller digital reklam. Dessa nätverk agerar som en mellanhand mellan webbplatserna och företaget som vill annonsera. Google har ett eget annonsnätverk som kallas Google Adsense, och i vissa tal Google Display.

Med display annonser kan företag vara väldigt specifika och rikta in sina annonser på webbplatser som är relevanta för det företaget erbjuder samt vilken typ av målgrupp som ska kunna se annonsen.

Nedan har du en bild där display-annonser dyker upp i en nättidning:

En Display annons innehåller bilder, rubriker, logotyper, videor och beskrivningar. Vid en uppladdning av annons måste man ladda upp annonsbilden i olika storlekar så att den är anpassad för olika enheter (dator, mobil eller padda). En Display annons kan synas på olika webbplatser, appar, Youtube och Gmail som ingår i Googles display nätverk.

Klicka på Google Display om du vill veta hur vi kan hjälpa dig!

Kampanj (Prospektering och Remarketing)

Google Display består av ett enormt nätverk med fler olika webbplatser. Du kan använda Google Display för prospektering och remarketing.

Google Display – Prospektering:

En prospekterande kampanj är en kampanj som letar efter nya målgrupper, kunder och ökar företags digitala närvaro (Varumärkesbyggande).

Google Display – Remarketing:

Om du har skapat publiklistor i ditt Google Analytics konto, kan du koppla dessa till ditt Google Ads konto. Då kan du skicka ut reklam till kunder som tidigare har besökt din webbplats, men som inte har uppfyllt de uppsatta konverteringsmålen.

Exempel på Google Remarketing:

 • Publiklista i Google Analytics: Samla alla besökare i denna lista om de har lagt en produkt i varukorgen men inte avslutat sitt köp.
 • Remarketing kampanj: Skicka ut produkten i en bildannons på olika webbplatser i Google Display nätverket där den tidigare besökaren brukar vara inne. (Denna process har en väldigt hög konverteringsgrad). 

Viktig information: När någon har köpt produkten är det viktigt att den personen försvinner från föregående publiklista, annars kommer personen fortfarande få upp produkten på olika webbplatser och det kan skapa irritation hos kunderna.

Responsiva displayannonser

Responsiva displayannonser är en dynamisk annonstyp som anpassar storlek, utseende och format automatiskt, detta gör så att displayannonsen blir anpassningsbar för samtliga annonsformat och kan även inbringa ett bättre resultat. Responsiva displayannonser är standard annonsformat för Google Display.

Bildformat – Responsiva displayannonser

Dator

Mobil

300 x 250 / 336 x 280

300 x 200

782 x 90 / 970 x 90 / 468 x 60

300 x 50

300 x 600

300 x 100

160 x 600

250 x 250 

250 x 250 / 200 x 200

200 x 200

 

Textinnehåll – Responsiva displayannonser

 • Kort Rubrik: En till fem stycken max 30 tecken per rubrik.
 • Lång Rubrik: En lång rubrik får innehålla max 90 tecken.
 • Beskrivning: En till fem stycken får max innehålla 90 tecken per beskrivning.
 • Företagsnamn: Skriv in ditt företagsnamn, tänk på att stava rätt och använda stor eller lite bokstav på rätt ställen. Företagsnamnet visas exakt så som du skriver det i annonsen.
Kampanj (Smart- eller vanlig display)

Det finns två typer av displaykampanjer; Smart Display och Vanlig Display. Smart Display  tar intelligenta datadrivna beslut och gör automatiska uppdateringar och val för dina displayannonser. I Vanliga Display får du fler valmöjligheter och kan justera de flesta inställningarna manuellt, detta är med andra ord en kampanjtyp där du har mer kontroll och inte överlåter allt till Google.

Google Smart Display

Google Smart Display bygger på att Google använder sig av maskininlärning och på så sätt kan låta kampanjen ta egna datadrivna beslut. Annonser som presterar bra blir då prioriterade framför de andra annonserna. De tre huvudsakliga områdena som smart display automatiserar är: Budgivning, inriktning och annonsgenerering.

 • Budgivning: Mål-CPA är budgivningsstrategi som används för Smart Display. För varje enskild annonsauktion optimeras budet för att hitta de mest trovärdiga besökarna som är närmast en konvertering.
 • Inriktning: Utifrån datan som inkommer för kampanjen tar Google beslut på vart din displayannons ska synas. Placeringarna som ger bäst resultat prioriteras då av Google för att öka sannolikheten för fler konverteringar.
 • Annonsgenerering: Smart Display skapar dynamisk annonsgenerering på innehållet som har blivit tillagt (rubriker, beskrivningar, logotyper och bilder). Detta gör att displayannonserna blir responsiva och anpassade för alla enheter och placeringar i Googles display-nätverk.

Fördelar med Smart Display:

 • Enkelt att sätta upp: Med Smart Display sparar du tid eftersom att många kampanjinställningar går på automatik, det enda som måste läggas in är annonsinnehåll (rubriker, beskrivningar, logotyper och bilder).
 • Optimeringsarbetet: Smart Display automatiserar mycket av optimeringsarbetet, då sparas mycket tid.

Nackdelar med Smart Display

 • Mindre kontroll: Många av inställningarna baseras på automatiska beslut från Google. Detta leder till mindre kontroll på budgivningen och placeringar (Vilka webbplatser dina annonser syns på).
 • Negativa placeringar: Med Smart Display kan du inte slå ut några negativa placeringar (webbplatser där du inte vill att annonsen ska dyka upp).
Google Vanlig Display

Vill du ha större kontroll över inställningar, budgivning, annonsplaceringar och annonsinnehåll är vanlig display det bättre alternativet.

Fördelar med Vanlig Display:

 • Mer kontroll: Med vanlig display överlåter du inte kontrollen till Googles maskininlärning. Inställningarna sätts upp manuellt och det leder till mer kontroll över hur dina displayannonser presterar.
 • Negativa placeringar: Det finns webbplatser i Googles nätverk som inte är relevanta mot ditt webbplatsinnehåll. I optimeringsarbetet kan du gå igenom samtliga placeringar (webbplatser) där dina displayannonser syns. Hittar du en webbplats som du inte vill att annonsen ska dyka upp på, kan du lägga in den webbplatsen som en negativ placering och då kommer annonsen försvinna därifrån.

Nackdelar med Vanlig Display:

 • Kampanjuppsättning: Det tar längre tid att sätta upp en kampanj eftersom du har fler valmöjligheter i kampanjens inställningar.
 • Optimeringsarbetet: Vanlig Display kräver mer manuell optimering och det kan vara tidskrävande. 
Sammanfattning och tips

Kampanj (Prospektering och Remarketing): När du har samlat på dig besökare i dina publiklistor tycker vi att du ska använda prospektering och remarketing. Har du inga publiklistor är det viktigt att du sätter upp dessa för att komma igång med remarketing.

Smart eller Vanlig Display: Om du vill få igång dina displayannonser snabbt och slippa massa optimeringsarbete så är smart display funktionen det rätta alternativet. 

Googles displaynätverk är väldigt stort och innehåller webbplatser med alla typer av innehåll. När vi gjort analyser på just placeringar för displaykampanjer händer det ofta att annonserna dyker upp på irrelevanta webbplatser. Därför tycker vi att vanlig display är ett bättre alternativ. Då har du bättre kontroll samt kan slå ut webbplatser som negativa.

Sammanfattning

Google annonsering är en mycket effektiv marknadsstrategi om grunden är rätt. Den kan generera snabba och direkta resultat med rätt expertis och fortsätta leverera bättre avkastning år ut och år in om all data samlas in, analyseras och utvecklas.

Google är utan tvekan världens största sökmotor och det är där den stora publiken finns för lokala företag. För att utnyttja Google annonsering på ett effektivt vis måste det finnas en stabil grund med en målinriktad och SEO-optimerad webbplats där tracking är uppsatt.

Det finns ett flertal olika lösningar inom Google annonsering. Bl.a. Sökannonsering (PPC), Google display, remarketing och Google shopping.

Kombinationen av SEO och Google annonsering är oslagbar eftersom de påverkar varandra positivt. Är hemsidan välgjord och optimerad enligt konstens alla SEO-regler får företagen en billigare kostnad per klick vid sökannonsering. Sökannonseringen i sin tur ger direkt trafik till sidan vilket ger Google indikationer på att den är populär, detta ger er bättre auktoritet vilket påverkar er position i det organiska sökresultat.

Allting baseras slutligen på relevanta sökord för SEM och annonseringen. Detta för att era besökare ska hitta rätt när de söker efter det företaget erbjuder. Google använder samtidigt sökorden till att placera er under rätt flik i sitt enorma server bibliotek, som de öppet visar och fördelar till sökaren.

På Growy sköter vi hela processen från grund till optimeringen av all Google annonsering. Vi börjar alltid med en kostnadsfri analys av företagets nuläge för att säkerställa förutsättningarna. Ring oss eller fyll i kontaktformuläret nedan.

Kort om Growy

Vi är en digital byrå som hjälper företag att växa med Google. Med datadriven SEO, SEM, Webbutveckling och Webbanalys får våra kunder mer trafik och ökad försäljning!

Boka Rådgivning!

Boka ett digitalt, kravlöst och kostnadsfritt rådgivningsmöte med en av våra experter. Där går vi igenom hur din digitala närvaro ser ut i dagsläget och hur du kan jobba framåt för att förbättra din digitala marknadsföring.

Kunskapsbanken

I vår kunskapsbank hittar du tips, trix och kunskap inom digital marknadsföring i allmänhet och SEO, SEM, Webbutveckling och Webbanalys i synnerhet.

Våra senaste artiklar…

Kostnadsfri rådgivning!

Boka en digital, kravlös och kostnadsfri rådgivning med våra experter. Där går vi igenom hur din digitala närvaro ser ut i dagsläget och hur du kan jobba framåt för att förbättra din digitala marknadsföring. 

Ett säkert val

Z

Tydliga målsättningar

Med tydliga mål är det enklare att planera och följa upp de resultat vi genererar.

Personlig projektledare

Du får en egen projektledare som sköter all kontakt vid frågor och funderingar.

Rapporter & Uppföljning

Du får rapporter på hur allt går och digitala uppföljningsmöten för utveckling.