Data analys tar dig till nästa nivå

maj 10, 2021

Nya tider, nya möjligheter… På en marknad som snabbt utvecklas och hela tiden blir bättre.

PROBLEMET är att SMB-företagen inte förstått hur viktig den data är som digital marknadsföring genererar. Med data som samlas in kan företagen skapa nya strategier, nå nya kunder, hitta bättre segment, minska eller öka produktutbudet, skapa nya mål, få bättre marginaler etcetera…

…En av anledningarna till detta är att företagen inte förstått vikten av data och tycker att processen är snårig och komplicerad….

Kontakta oss idag så gör vi en kostnadsfri analys av din webbplats. Du kan även ringa oss direkt om du har några frågor, funderingar eller vill ha en snabb offert.

Growy startades med den insikten och det är därför vi skiljer oss från mängden. Vi är progressiva och kundcentrerade och lägger stor vikt vid att kunden verkligen ska förstå , vad – varför – hur – av resultatet den digitala marknadsföring genererat. Ett bollplank som bryr sig och vill att våra kunder ska växa.

Data och marknadsanalyser spelar en allt större roll när företag ska ta nya strategiska beslut om framtiden. Det kvittar hur stort eller litet bolaget är, så påverkar data den operativa funktionen.

Idag kan företag på ett enkelt vis samla in väldigt mycket data om deras webbplatsbesökare. De kan bl.a.  se hur kunderna rör sig med hjälp av värmekartor, hur många som kommer in på webbplatsen, hur många som klickar och blir en konvertering, se i vilka geografiska områden kunderna befinner sig och vilken plattform besökaren kommit från.

Med hjälp av denna data kan din internetmarknadsföring hela tiden förbättras och nå nya resultat. Det är inte så enkelt, att bara starta igång en annonskampanj på exempelvis Google och låta den ligga över en längre tid, den ska ständigt optimeras, bli bättre och attrahera fler/nya kunder. Data blir en kompass som vägleder företaget till rätt beslut på en konkurrensutsatt marknad.

I en värld där information och teknologi blir allt mer tillgängligt kommer data fortsätta spela en större och större roll för olika sorters företag i alla storlekar. Idag finns det exempelvis flera olika verktyg som kan hjälpa företag att samla in, mäta och analysera data, oavsett storlek eller budget. Denna data visar företagen vägen till de digitala plattformar som ger effekt, nya leads och kunder.

Hur kommer företaget igång med insamling av data?

Allting handlar om företagets kunder, vem är kunden, vad vill kunden ha och vart finns kunden? – Det är här hela datainsamlingen startar…

Om företaget har ett uttalat kundsegment ska marknadsåtgärderna fokusera på dessa. Under tidens gång kommer de digitala insamlingsverktygen samla in mer data. Med hjälp av ny data kan företaget ta reda på hur kunderna interagerar med varumärket, och hur deras inköpsresa samt process ser ut,  och genom det ta nya strategiska beslut kring segment, fokus och mål.

Vilken information kan jag få ut av data analys?

När du kopplar på dataverktyg på din digitala marknadsföring kan du bl.a. få svar på:

  • Hur lång tid tar det för en besökare att gå från lead till kund.
  • Varifrån kommer större delen av alla leads?
  • Vilka information motiverar till köp?

Detta är viktig information som genererar nya taktiker och strategier för företagets framtida satsningar.

Företaget kopplar ofta sin digitala data analys till de strategiska mål som finns uppsatta. Så kallade KPI:er (Key performance indicators). Några exempel på dessa kan vara:

  • Avkastning på investering i Google Ads.
  • Avkastning på investering i Sociala medier.
  • Konverteringsgrad.
  • Kostnad per konvertering.

När företaget har bestämt vilka KPI:er som ska efterföljas finns en grund för vad som ska spåras. Om företaget vet vad som ska spåras kan de få en klar översikt av hur den nuvarande strategin fungerar.

Vi på Growy har hjälper er gärna med rapportering, analys och nya insikter. Läs mer om hur vi jobbar med digital marknadsföring.

Kontakta oss idag så gör vi en kostnadsfri analys av din webbplats. Du kan även ringa oss direkt om du har några frågor, funderingar eller vill ha en snabb offert.

Vår blogg

Lär dig något nytt med oss.

Här har vi samlat nyttiga och lärorika artiklar som hjälper dig att förstå.

Nybörjarguide: Skapa rätt SEO-texter

Nybörjarguide: Skapa rätt SEO-texter

Jobbar du inom marknadsföring och hör termen SEO texter slängas runt jämt och ständigt på dina möten? I denna guide får du lära dig grunderna inom SEO text, vilka olika typer av SEO texter som finns samt hur du bygger en bra strategi för att få dina texter att ranka...