Vad är CRO och hur fungerar det?

Här få du läsa mer om hur konverteringsoptimering fungerar,
vilka effekter det skapar och hur vår arbetsprocess ökar
sannolikheten för att era besökare blir en konvertering.

Vad är CRO?

Konverteringsoptimering eller Conversion Rate Optimisation, förkortat CRO, handlar om att få besökarna på en webbplats att konvertera eller uppnå ett mål som webbsidans ägare har satt upp. Det kan handla om att få individen att konvertera till ett lead, köpa en produkt, registrera sig på ett nyhetsbrev, ringa ett telefonnummer eller fylla i en kontaktförfrågan. Konverteringsoptimering är beroende av sökmotoroptimering (SEO) och sökmotormarknadsföring (SEM) , då dessa aktiviteter ökar antalet besökare som kommer in på sidan. Får företagets webbplats in ett stort antal besökare och konverteringsgraden är hög så kommer det resultera i fler konverteringar, ökad försäljning och tillväxt.

Vi analyserar er webbplats

 

Visuell analys:

Vi gör en visuell analys av er webbplats. Vi går igenom användarvänlighet, snabbhet och vilka uppmaningar ni har för era kunder.

Data analys:

Vi tar reda på vilka spårnings- och analysverktyg ni använder just nu och vad ni bör komplettera med. Främst google analytics, google search console och google tag manager.

Konkurrentanalys:

Vi går igenom era konkurrenter och skapar en förståelse för vilka uppmaningsverktyg de använder för att få fler avslut. Vi tar även reda på vad som kan gynna er.

Målsättning:

Utifrån analysen kan vi sätta upp realistiska mål och komma fram till vad syftet med er webbplats är, kundresan, vad ni vill att kunderna ska göra och vilka uppmaningar som ska implementeras.

Varför är CRO viktigt och vilka effekter får det?

I snitt brukar 1-3 procent av besökarna uppnå ett mål och bli en konvertering. När ett företag använder konverteringsoptimering får de en förbättrad konverteringsgrad, antal besökare som uppnår målet kontra de besökare som totalt kommer in på webbplatsen. Detta är en av de viktigaste aktiviteterna ett företag har på sin webbsida. Effekterna av konverteringsoptimering är att vinsten blir högre och kostnaden lägre då antalet besökare är likvärdigt, men antalet besökare som uppnår målet ökar. Sökmotormarknadsföring och sökmotoroptimering som genererar fler besökare och trafik till hemsidan kombinerat med en effektiv konverteringsoptimering är nyckeln till ökad försäljning och digital tillväxt.

 

Vi genomför åtgärder som ökar er konverteringsgrad.

 

A/B-test:

Här gör vi A/B-testar på er webbplats. Det innebär bl.a. att vi testar två hypotetiska varianter av en landningssida för att ta reda på vilken som genererar flest konverteringar.

Implementering:

Utifrån A/B-testerna och de målsättningar vi sätter upp gemensamt implementerar vi nya uppmaningar på webbplatsen.

Spårningssystem:

Vi spårar era besökare kontinuerligt och tar reda på hur de rör sig, hur långt de scrollar, vilka sidor de besöker och hur länge de befinner sig på webbplatsen.

Löpande optimering:

Vi gör kontinuerliga A/B-tester för att ta er webbplats framåt. CRO är ett långsiktigt arbete som ständigt bör optimeras och uppdateras för bästa möjliga konverteringsgrad.

Vad är ett A/B-test?

Ab tester är en metod som jämför två olika varianter av en webbsida för att ta fram vilken av sidorna som genererar bäst resultat. När man utför ett ab test jämförs två eller fler webbsidor samtidigt mot besökarna på en webbplats på ett randomiserat vis, den sida som presterar bäst blir slutligen vinnaren och den webbsida som slutligen används. Men hjälp a/b-tester slipper vi gissa oss till en bra optimeringsmöjlighet på webbplatsen, istället baseras optimeringen på riktig data som bidrar till att varje förändring ger positiva resultat. Exempel: Ett företag vill förbättra sin konverteringsgrad på leads genom ett kontaktformulär. För att uppnå detta målet kan ett ab-test vara användbart. Då görs en kopia på den nuvarande landningssidan och i kopian kan företaget testa nya rubriker, nya bilder, kontaktformulär, ändra position på action-knappar och liknande förändringar för att attrahera fler kunder.  

Viktiga A/B-faktorer: Sätta upp mål för konverteringsgrad. Identifiera mål. Samla in data. Skapa AB-versioner. Genomföra förändringar. Skapa en hypotes. Genomföra experiment. Analysera slutresultat. Installera A/B-verktyg.

 

Vad är värmekartor (heatmaps) på en webbplats?

Med hjälp av värmekartor, även kallat heatmaps, på en webbplats kan en webbplatsägare ta reda på vilka delar av av en webbsida som är attraktiv och mindre attraktiv. Detta görs genom en färgskala från röd till blå där röd representerar het och populär medan blå representerar kall och impopulär. Med hjälp av värmekartor på en webbplats kan viktig information om hur besökaren använder webbsidan inhämtas och analyseras för att exempelvis underlätta arbetet vid konverteringsoptimering och A/B-tester. Denna information är bland annat vad besökaren klickar på, hur långt besökaren scrollar och hur användaren rör sig på webbplatsen.  

Viktiga heatmaps-faktorer: Analysera målsättningar. Installera heatmaps-verktyg. Konfigurera verktyg. Generera spreadsheet med data. Samla in data. Använda data mot konvertering. Generera A/B-tester. Göra slutsatser utifrån resultat.