Konverteringsoptimering,
CRO

Growy analyserar era besökare och gör övergången
från besökare till kund enklare.

En komplett CRO-process

Denna processen är byggd för att företag ska få en tydlig bild av nuläget och vilka dolda möjligheter som kommer ge resultat lång sikt.

Analys av digitalt nuläge

Visuell analys
Konkurrentanalys
Dataanalys
Målsättning

Digitalt Genomförande

A/B-testning
Implementering
Spårningssystem
Löpande Optimering

Digital Rapportering

Utvärdering
Månatlig uppföljning
Utvecklingsmöjligheter
Personlig projektledare

Konverteringsoptimering, CRO

Öka er konverteringsgrad och få fler kunder.

I snitt brukar 1-3 procent av webbplatsens besökare uppnå ett mål och bli en konvertering. När ett företag använder konverteringsoptimering får de en förbättrad konverteringsgrad. Vi på Growy genomför kontinuerliga A/B-tester för att förbättra er webbplats, detta ger er fler leads och kunder.

Högre konverteringsgrad

Få fler att uppnå uppsatta mål, bli ett lead och en konvertering.

Analys av användarna

Med CRO vet vi hur besökare använder er  webbplatsen.

Minskad bounce rate

Konverteringsoptimering leder till en minskad bouncerate. 

Högre tillväxt

Med CRO får ni fler kunder och en ökad försäljning

Konverteringsoptimering, CRO

Vi ökar sannolikheten för att ni lyckas online.

Med kombinerad sökmotormarknadsföring och sökmotoroptimering genererar vi fler besökare till er webbplats. Med effektiv CRO ökar vi sannolikheten att besökaren uppnår de mål som finns uppsatta, detta är nyckeln till ökad försäljning och digital tillväxt.

– Effektiv försäljning
– Digital tillväxt
– Tydliga mål

Konverteringsoptimering, CRO

En genomtänkt plan som ger riktiga resultat.

Vi använder beprövade metoder för att analysera hur era besökare använder webbplatsen. Vi  mäter data och tar enbart beslut på det underlag som analysen genererar. Dessa beslut bidrar med kontinuerliga förändringar som slutligen genererar en bättre konverteringsgrad.

Analys

Vi gör en analys av er digitala marknad.

Strategi

Vi sätter ett budskap och strategiska mål.

Taktik

SEO, SEM och CRO ger besök och nya kunder.

Optimering

Kontinuerlig optimering ger bättre resultat.

Expansion

Utveckling, nya digitala initiativ & möjligheter.

Konverteringsoptimering, CRO

Fokus på avkastning och digitala synergier.

Vi tar ett helhetsgrepp kring de digitala aktiviteter som ger högst avkastning på investerat kapital. Ni får kontinuerliga rapporter som uppdateras varje dag, där ni kan se hur vi har gjort, varför vi har agerat och vilka resultat det har inbringat.

– Dagliga uppdateringar
– Månatlig uppföljning
– Personlig projektledare